Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Kungsängsliljan, del av fastigheten Tälje 2:195 med flera

Samråd pågår under tiden 10 februari - 12 mars 2021

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka skolverksamheten inom fastigheterna Kungsängsliljan 1 samt del av Tälje 2:195 för upp till 860 elever. Syftet med planen är även att möjliggöra att gator kan anläggas, gång- och cykeltrafiken utvecklas, att befintlig park bevaras, att säkerställa att dag- och skyfallsvatten kan omhändertas inom planområdet samt att säkerställa platsens lämplighet för sitt ändamål avseende närheten till farligt godsled, högspänningsledning och förekomsten av markföroreningar.

Aktuellt

Planförslaget är ute på samråd under tiden 10 februari - 12 mars 2021. Om du inte kan ta del av handlingarna på webbplatsen kan du kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0176-710 00 eller e-post kontaktcenter@norrtalje.se, för att få handlingar skickade till dig.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte ägde rum digitalt via Microsoft Teams tisdag den 23 februari klockan 17.00 - 19.00.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara inkomma senast den 12 mars 2021 till:

Kommunstyrelsen
Box 800
761 28 Norrtälje

eller till e-postadress

plan@norrtalje.se

Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.