Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsplanering

Vill du veta mer om vad som planeras att byggas i Norrtälje kommun? Eller vill du veta mer om hur detaljplanering fungerar? Här kan du läsa om vad som är på gång när det gäller stadsplanering och byggande.

Illustrationsbild, visionsbild över Norrtälje Hamn

Utveckling och planering

För att veta hur kommunen ska utvecklas, hur vi ska använda och bevara mark och vatten idag och i framtiden, behövs någon form av planering. Planeringen brukar delas upp i översiktlig planering som är planering av större områden och detaljplanering som är planering av mindre områden.

Målsättningen med planeringen är att Norrtälje kommuns tillväxt ska vara stark och att staden, småorterna, landsbygden och skärgården ska ha optimala förutsättningar för våra invånare att leva och verka i. Vi vill främja långsiktig hållbar utveckling som möter de behov vi har idag såväl som kommande generationers behov.

I Norrtälje ansvarar kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsfunktionen för den fysiska planeringen.

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett kommunomfattande, vägledande dokument. Översiktsplanen, tillsammans med fördjupade översiktsplaner och övergripande program, ska ge stöd för mer detaljerad planering. Översiktsplanen visar var kommunen planerar bostäder, skolor och verksamheter och hur natur, sjöar och kustområden kan skyddas och utvecklas på längre sikt.

Detaljplanering

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat mark- eller vattenområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument. Kommunen, genom det kommunala planmonopolet, beslutar om användning, utformning och upprättande av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Till Norrtälje växer
Senast ändrad: 2022-10-07
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.