Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Nu byggs den västra dagvattenaläggningen i Norrtäljeviken

29 januari 2019

Två dagvattenanläggningar ska göra Norrtäljeviken renare. Nu startar bygget av den västra anläggningen som är placerad under bryggorna längs hamnkajen.

Illustration över Norrtälje Hamn med platser för dagvattenanläggningarna utmarkerade.

I april 2018 sänktes ett 90 meter långt rör ner i hamnen. Röret är en meter i diameter och ska leda dagvattnet till en 800 kvadratmeter stor reningsanläggning, en dagvattenanläggning, under en av de tänkta bryggorna längs hamnkajen. 

Nu är det dags att fortsätta arbetet och börja bygget av dagvattenanläggningen. Det inleds med pålning i vattnet som pågår till och med vecka 10. Därefter ska betongbalkar monteras innan dagvattenrör läggs på plats. Slutligen ska en skärmbassäng monteras.  Arbetet beräknas pågå till i slutet av maj.

Hantering av dagvattnet 

Dagvatten är det regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. 25% av dagvattnet som kommer från ett avrinningsområde på 56 hektar kommer omhändertas i reningsanläggningen som byggs nu, medan 75% omhändertas i en större dagvattenanläggning i Galären som byggs i ett senare skede.

Förutom hamnen som är cirka 15 procent av upptagningsområdet kommer även vattnet komma från områden vid Roslagsgatan, Krukmakargatan, Hamnvägen samt delar av Gransäter.

Vattnet renas med hjälp av klipporna

Genom att avvattna allmänna ytor mot specialanpassade trädgropar och klipplandskap med växtlighet kan vattnet fördröjas och renas. På så vis kan föroreningar och partiklar fångas upp redan innan de når dagvattenanläggningarna där ytterligare rening sker innan det släpps ut i Norrtäljeviken.

– Genom att vi omhändertar dagvatten, efterbehandlar förorenad mark och omvandlar före detta industrimark till innerstadsområde förbättras omgivningen. Rening av dagvatten är en av pusselbitarna i att bygga en hållbar stadsdel, säger Pernilla Logren.

Västra dagvattenanläggningen

  • Anläggningens volym: 4 400 kubikmeter
  • Yta: 790 kvadratmeter
  • Medeldjup 5,6 meter vid medelvattenytan - 0,4
  • 25 procent av dagvattnet från det 56 hektar stora upptagningsområdet kommer att renas i den västra anläggningen som byggs under en brygga vid kajen. Resterande 75 procent kommer dammarna i östra hamnen, Galärparken, att ta hand om (Galärparken beräknas byggas år 2022-2023)
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.