Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brobygget startar i hamnen

27 oktober 2020

Onsdagen den 28 oktober 2020 påbörjas arbetet med Havslänken, gång- och cykelvägsbron som binder ihop Norrtälje Hamn med Societetsparken. Bron beräknas vara klar till våren 2021.

Illustration av bron Havslänken.

Havslänken har en central funktion för den framtida stadskärnan gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Bron blir en del i ett viktigt stråk mellan norra och södra delen av Norrtälje stad. Det kommer göra att det går snabbare att nå flera platser och en sammanlänkning av hamnen och Societetsparken kommer medföra mer flöden av människor vilket leder till en ökad upplevelse av trygghet.

Norrtälje kommun har anlitat Skanska som entreprenör för att projektera och bygga gång- och cykelvägsbron Havslänken. Bygget är indelat i två faser, och nu pågår den första fasen med projektering och planering. Under våren 2020 inleds fas två när byggandet av själva bron startar.

Funktion och gestaltning

Bron kommer att vara öppningsbar. Den kommer att vara 4,5 meter bred och vara tillgänglig för alla. Den öppningsbara delen blir ca 12 meter bred med en inseglingsfri höjd på ca 2,70 meter vid normal vattennivå.

Bron bekostas inte av skattemedel, utan gator, parker och bron betalas av exploatörerna som bygger husen och kvarteren i Norrtälje Hamn.

Bilder från brons ankomst

Arbetet med monteringen av bron påbörjas onsdagen den 28 oktober 2020. Här ser du bilder från när brodelarna ankom till hamnen.

Bild på bron som går mellan societetsparken och Norrtälje hamn ovanifrån.

Bild på bron som går mellan societetsparken och Norrtälje hamn när den anländer.

Bild på bron som går mellan societetsparken och Norrtälje hamn från sidan.

Bild på bron som går mellan societetsparken och Norrtälje hamn ovanifrån.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.