Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Första sopsugrören i Norrtälje Hamn är på plats!

22 februari 2017

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000-5 000 personer. Den gamla kajen får nytt liv med södervänd kajpromenad, trädkantade gator, serveringar och båtliv. Gång- och cykeltrafik prioriteras och tunga transporter minimeras. Sopsugen är en självklar del för den nya hållbara stadsdelen och det nya avfallssystemet.

Kommunen har valt stationär sopsug för insamling av mat- och hushållsavfall i området. Detta initiativ för hållbar stadsutveckling i en liten tätort är unikt i Sverige. Sopsugen i Norrtälje Hamn levereras av Logiwaste AB och utformas med flexibilitet för framtida behov för att kunna användas för avfall sorterat på olika sätt.

Vidare finns det i området plats för tre kvartersnära återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar, vilket tryggar en tillgänglig och transporteffektiv insamling av förpackningar och tidningar. Alla kvarter kommer att ha högst 200 meter gångavstånd till närmaste ÅVS. Kompletterande verksamhet inriktad på återanvändning och särskilt omhändertagande av farligt avfall kan komma att utvecklas ytterligare i den nya stadsdelen.

Inledningsvis kommer hushållens matavfall och brännbara restavfall samt hushållsavfall/brännbart restavfall från verksamheter att samlas in i separata inkast till sopsugen. Sopsugen kan anpassas till insamling av fler typer av avfall framöver.

De första sopsugrören läggs i februari/mars 2017 och anläggningen planeras tas i drift första kvartalet 2019. Sopsugen beräknas vara fullt utbyggd år 2025-26. Då kommer det att finnas ett 80-tal inkast för boende och verksamheter.

rör_i_mark


Fördelar med sopsug:

  • Effektiv, säker och hygienisk insamling
  • Minskade transporter i högexploaterat område
  • Förbättrad arbetsmiljö för sophämtare
  • Sopsugens styrsystem gör det möjligt att analysera och återkoppla information och statistik

Presskontakter:
Daina Millers-Dalsjö, projektledare Sopsug och avfallshantering Norrtälje Hamn
E-post: daina.millers-dalsjo@norrtalje.se
Telefon: 0734-126523

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.