Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fyra förslag tävlar om att bli Norrtälje Hamns nya bro

19 maj 2016

Nu presenterar vi förslagen från fyra arkitektbyråer som tävlar om att få utforma den helt nya gång- och cykelbron över hamnbassängen i Norrtälje.

Idag den 19 maj presenterade de fyra arkitektbyråerna sina respektive broförslag för Norrtälje Hamn-projektet. Den framtida gång- och cykelbron över hamnbassängen kommer förbinda den nya stadsdelen med Societetsparken men också knyta ihop Norrtälje på ett helt nytt sätt.

De fyra arkitektbyråerna som fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron är Dissing + Weitling architecture, Ramböll Sverige AB, Rundquist arkitekter AB och WSP Sverige AB.

Förslagen innehåller både ritningar och bilder på bron, men även detaljer kring dess funktion och beskrivningar kring hur den passar in i miljön. Arkitekterna har även haft en rad förutsättningar att förhålla sig till när det gäller bland annat brons placering, en viss segelfri höjd och att bron ska vara öppningsbar. Även brons utseende, belysning och annan utsmyckning är viktiga delar som presenteras i förslagen.

Bron bidrar till en kontinuitet i stadens brotradition och blir ett vackert landmärke i hamnen som syns tydligt från både havet och staden. Genom att underlätta för gående och cyklister bidrar bron till både trygghet och tillgänglighet för alla åldrar, samtidigt som lek och rekreation kommer alla närmare. Bron ökar kontakten med vattnet och blir ett vackert landmärke i hamnen som syns tydligt från både hav och stad.
 
Under juni kommer en bedömningsgrupp att granska förslagen utifrån ett antal kravkriterier. Här ingår bland annat praktisk och ekonomisk genomförbarhet samt gestaltning och brons anknytning till Societetsparken. Därefter avser Norrtälje Hamn-projektet att gå vidare med det sammantaget bästa förslaget som kan bli framtidens gång- och cykelbro i vår nya stadsdel.

Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen för bron, och snart kommer du att kunna granska förslagen i sin helhet på norrtaljehamn.se.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.