Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor om Övre Bryggårdsgärdet

Här får du svar på frågor som rör tidsplan, vad som byggs, kostnad för skattebetalarna och varför Övre Bryggårdsgärdet byggs.

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Projektet Övre Bryggårdsgärdet är uppdelat i tre etapper, där den första etappen har tre pågående detaljplaner som planeras vara antagna 2019/2020. Projektet i sin helhet beräknas pågå till 2035. 

Vad ska byggas?

Övre Bryggårdsgärdet kommer att bli en förlängning av Norrtälje stadskärna med bostäder (hyresrätter och bostadsrätter), lokaler i bottenplan längs med Baldersgatan och runt blivande parken och torget, samt äldreboenden och förskola. 

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet ska bära sina egna kostnader och beräknas inte få tillskott av skattepengar. 

Varför byggs Övre Bryggårdsgärdet?

Norrtälje växer så det knakar och fler och fler upptäcker vår fina stad och vill bo och verka här, därför finns det ett stort behov av bostäder och lokaler i anknytning till stadskärnan som kan komplettera och bidra till ett levande stadsliv.

Vad händer med befintlig mark och bebyggelse?

Övre Bryggårdsgärdet innebär en stadsomvandling från industriområde till en kvartersstad vilket innebär att befintliga industrier inom området planeras omvandlas till bostadskvarter.

Vilka är det som bygger?

Genova Property Group, Bylero, COBAB, Credentia och Roslagsbostäder är exploatörer i etapp ett.