Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Varför ska Norrtälje Hamn byggas?

Varför ska Norrtälje Hamn byggas?

Norrtälje Hamn har en betydande roll för Norrtäljes tillväxt och utveckling. För att kunna behålla och attrahera nya människor till vår kommun så behöver vi erbjuda fler bostäder, mötesplatser och aktiviteter. Norrtälje Hamn blir en helt ny stadsdel med stadens bästa läge och omvandlingen kommer att fördubbla Norrtäljes stadskärna.

 

Norrtälje Hamn ska i första hand bli en mötesplats för människor där alla ska känna sig välkomna. Den nya stadsdelen blir en förlängning av Norrtäljes stadskärna och här ska det byggas parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och bostäder. Dessutom byggs en bro som ska sammanbinda den nya stadsdelen med Societetsparken på andra sidan vattnet.

Senast ändrad: 2019-05-08