Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Varför ska det byggas en bro över till Societetsparken?

Varför ska det byggas en bro över till Societetsparken?

Precis som i Norrtäljes befintliga stadskärna med ett stort antal broar över Norrtäljeån som knyter ihop stadskärnan, vill vi knyta ihop hamnområdet och Societetsparken med en bro över hamnbassängen. Gång- och cykelbron binder ihop stråk och kommer göra parken mer tillgänglig för gående och de som cyklar.

Senast ändrad: 2022-05-16