Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vad kostar Norrtälje Hamn för kommuninvånarna?

Vad kostar Norrtälje Hamn för kommuninvånarna?

I de politiska beslut som är tagna finns två principer för finansiering. Det första är att den nya bebyggelsen med mera ska bäras av exploateringsintäkter och intäkter från markförsäljning. Det innebär att drygt en miljard kronor finansieras på detta sätt. Den andra principen är att ”Norrtäljes vardagsrum” som utgörs i huvudsak av kajstråket och kajpromenaden kan och får bekostas av skattekollektivet, cirka 233 (2015) mnkr. Det motsvarar dessutom den kostnad det skulle innebära om ingen exploatering skulle äga rum, det vill säga att renovera den äldre kajen för att upprätthålla dess funktioner. Den äldre kajens livslängd var förbrukad och har tidigare haft ras ner i havet. Kostnad för detta skulle ändå få bäras av skattemedel.

Senast ändrad: 2019-05-08