Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad händer med den gamla bebyggelsen i hamnen?

Vad händer med den gamla bebyggelsen i hamnen?

Ingen befintlig byggnad inom området behålls. Samtliga byggnader inventerades i ett tidigt skede och har inte bedömts ha något värde för att spara undantaget de befintliga pumpstationerna som renoveras. Inom Brännäset (Brännäsgården och det gamla läroverket) bildar idag inom hamnområdet ett kvarter med bland annat barn- och kulturverksamhet som fritidsgård och kulturskola. Avsikten är att behålla dessa byggnader och inriktningen på barn och kultur. Hamnprojektets nya gränser stämmer inte alltid överens med de nya kvartersbildningarna och därför har Norrtälje kommun köpt loss ett antal fastigheter de senaste två åren. Några av dem är bostäder. Ingen tvångsinlösen har skett utan om eventuell avflyttning har överenskommelser skett frivilligt.

Senast ändrad: 2022-05-16