Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad gör man åt markföroreningarna i hamnen?

Vad gör man åt markföroreningarna i hamnen?

Det ska vara hälsosamt att leva, bo och arbeta i Norrtälje Hamn. På grund av tidigare verksamheter i hamnområdet är jord och grundvatten till stor del förorenat, och vi behöver minska risken att dessa föroreningar sprids och påverkar människors hälsa eller miljön. Omfattande provtagning och utredningar har genomförts för att kartlägga föroreningarna och göra riskbedömningar och fastställa vilka åtgärder som behöver göras.  Normalt kallas sådana åtgärder för efterbehandling eller marksanering. I Norrtälje Hamn kommer efterbehandling att utföras genom att vi gräver bort de förorenade massor som inte är godkända att finnas kvar. Viss utsortering och återanvändning sker också av massor som är miljömässigt godkända och tekniskt användbara. Åtgärderna regleras och granskas av tillsynsmyndigheten, Bygg- och miljönämnden. Efterbehandlingsåtgärderna sker successivt och samordnas oftast med övrig schakt i byggentreprenaderna.

Senast ändrad: 2019-05-08