Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad betyder hela temat ”en levande stadsdel för barn, båtar och bad”?

Vad betyder hela temat ”en levande stadsdel för barn, båtar och bad”?

Norrtälje Hamn ska bli en levande stadsdel som kompletterar och utvecklar den befintliga staden. Området är till för boende såväl i Norrtälje Hamn som hela Norrtälje kommun, men även för besökare. En levande stad har en blandning av många olika människor och funktioner. Det är en stad där människor bor, arbetar, gör sina vardagsärenden, vistas, möts och umgås. Där finns en mångfald av platser och aktiviteter för  hela året. Norrtälje Hamns tydliga fokus på barn innebär framför allt höga krav på trygghet, miljökvaliteter, grönområden och lekplatser,  förskolor och begränsad biltrafik. Vår inriktning mot båtar innebär det att det ska finnas utrymme för båtplatser både för fritidsbåtar och besökare, skärgårdstrafik och gott om roliga evenemang och andra möjligheter för båtlivet. När vi pratar om bad kopplar vi framtidens Norrtälje Hamn till Norrtäljes historia som kurort, och det innebär att det ska finnas badmöjligheter i hamnen och att vi ska främja hälsoaktiviteter av olika slag. Det innebär också en målsättning att uppnå långsiktig god vattenkvalitet i området.

Senast ändrad: 2019-05-08