Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är en skelettplan?

Vad är en skelettplan?

Skelettplanen är en detaljplan som styr de övergripande strukturerna för allmän plats exempelvis gator, torg och parker samt vattenområden i Norrtälje Hamn. Den ligger sedan till grund för de kommande separata detaljplanerna som innehåller bestämmelser om hur kvarteren får användas (bebyggas).

Senast ändrad: 2019-05-08