Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommer det att finnas... i Norrtälje Hamn?

Kommer det att finnas... i Norrtälje Hamn?

Lekplatser?

Det kommer att finnas både lekplatser och många andra lekfulla miljöer i Norrtälje Hamn. I områdets mest centrala mötesplats, Hamnparken, skapas en stor lekplats.

Hyresrätter?

Minst 400 hyresrätter kommer att finnas i Norrtälje Hamn. Slättö Förvaltning samt Magnolia planerar att bygga ca 400 hyresrätter i 3 kvarter närmast Vegagatan. Dessutom kommer det att finnas totalt 160 hyresrätter av typen vårdboende i kvarter 4 och 18.

Badplats?

Vi planerar för ett så kallat stadsbad på östra sidan av Piren. Bad sker där i havsvattnet i ett bad omgärdat av bryggor.

Skolor/förskolor?

Vi planerar in förutsättning för förskolor i eller i anslutning till området. Två områden har pekats ut som utredningsområden för förskola och medger sammanlagt ca 10-12 avdelningar. Det har inte uttryckts något behov av skola i Norrtälje Hamn. Flera skolor finns nära området och planering för behovet då staden växer sker för Norrtälje som helhet.

Restauranger?

I detaljplanerna för kvarteren säkerställs krav på verksamhetslokaler, främst i bottenvåningar, längs viktiga stråk, mötesplatser och andra lämpliga lägen. Det sker en samverkan runt centrumutveckling i området för att få en levande stad med ett varierat utbud. Det blir högst sannolikt ett flertal restauranger och caféer i området, bland annat längs med Hamnpromenaden. I de färdigställda kvarteren 1 och 3 finns redan var sin restaurang. Restaurang finns också på  ångfartyget SS Norrtelje som nu är åter på sin plats vid kajen intill Hamnbron.

Idrottsplatser?

Idrottsplatser kommer inte finnas i hamnen men bron kommer ge nära tillgång till aktiviteter i Societetsparken, och det blir enkelt att ta sig vidare till Sportcentrum med mera. Lek, rekreation och fritidsupplevelser är fokus inom området.

Parker?

Mitt i området kommer det att anläggas en stadspark, den så kallade Hamnparken. Dessutom planeras några mindre så kallade fickparker. I västra delen av området finns parkytor, Kärleksparken, längs med Roslagsgatan. I områdets östra delar planeras för en öppen parkyta vid vattnet direkt öster om den våtmarkspark som anläggs för dagvattenrening direkt norr om Piren.

Träd och grönska?

Utöver träd och grönska i parkerna kommer träd, buskar och blomplanteringar att finnas integrerade i de anlagda klipporna längs kajpromenaden samt inom gångartsområdena. Träd planteras även längs med huvudgatorna i området. Grönska i olika former ordnas också inom kvarteren, ofta både på tak och innergårdar samt i vissa fall på byggnadernas väggar.

Konst och kultur?

Avsikten är att det ska finnas mycket konst i området och ansluta till det rika utbudet av konstnärlig gestaltning som finns i centrala Norrtälje stad. Det första konstverket i Norrtälje Hamn är  verket ”Solsnäckan” av Bigert & Bergström på Sjötullstorget, som invigdes  i juni 2019. Ambitioner finns även om ett rikt utbud av kultur och upplevelser av andra slag. Exakt vilka verksamheter det blir är inte bestämt ännu.

Senast ändrad: 2019-05-08