Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur mycket får det bullra och damma från byggarbetet?

Hur mycket får det bullra och damma från byggarbetet?

Verksamheter i Norrtälje Hamn följer riktlinjer från Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket vad gäller tider, ljud- och partikelnivåer. Frågorna om att minimera påverkan på omgivningen är något som vi i projektet arbetar kontinuerligt med, och vidtar åtgärder både i förebyggande syfte och anpassat till verksamheter och väder. Exempel på åtgärder som idag vidtas är bullerplank, bevattning, sopning av gator mm. Dialog med närboende sker löpande. Den som upplever störning kan kontakta tillsynsmyndigheten, Bygg och Miljökontoret.

Senast ändrad: 2019-05-08