Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur fungerar planprocessen?

Hur fungerar planprocessen?

Detaljplaneprocessen olika steg är styrd i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Processen omfattar två skeden, samråd och granskning, som är till för att sakägare, berörda i övrigt, myndigheter och andra remissinstanser ska få en möjlighet till insyn och påverkan. För mer information se PBL Kunskapsbanken från Boverket.

Senast ändrad: 2019-05-08