Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Är vattnet rent nog att bada i?

Är vattnet rent nog att bada i?

Avsikten är att skapa ett stadsbad öster om piren där man badar i havsvattnet. I det aktuella området är vattendjupet stort och det ligger öppet så att vattenomsättningen har bra förutsättningar. Badvattenprover har tagits löpande under lång tid och under alla årstider. Badvattenprovtagningarna har visat  att det nästan alltid är godkänd vattenkvalitet redan idag. Provtagningar har också gjorts  av föroreningar för att säkerställa att dessa inte är hälsoskadliga. Modelleringar har  utförts gällande strömning och vattenomsättning i området för att väl kartlägga förutsättningarna samt för att kunna bedöma påverkan av och på de nya anläggningar som byggs. Den dagvattenrening som planeras i området kommer att minska utsläppen jämfört med idag och vilket bidrar till ännu bättre vatten.

Senast ändrad: 2022-05-27