Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Verksamheter

I bottenvåningarna byggs verksamhetslokaler för bland annat butiker, restauranger och service.

Illustration över Credentias kvarter i Norrtälje Hamn

I detaljplanerna för kvartern i Norrtälje Hamn finns krav på lokaler, främst i bottenvåningar, längs viktiga stråk, mötesplatser och andra lämpliga lägen. För att få fram bästa möjliga utbud och en levande stad sker en samverkan runt centrumutvecklingen. Det planeras för restauranger, caféer, service och butiker i området. 

Ambitionen är att det ska finnas ett rikt utbud av kultur och upplevelser. Exakt vilka verksamheter är inte bestämt än. 

Skolor och förskolor

Just nu finns det inget behov av skolor i Norrtälje Hamn då det finns flera skolor nära området. Det finns däremot förutsättning för förskolor i eller i anslutning till området. Två platser har pekats ut som utredningsområden för förskola vilka medger sammanlagt ca 10-12 avdelningar.

Senast ändrad: 2018-12-11