Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad betyder värdeorden "klimatsmart, tryggt och levande - nära till allt"?

Vad betyder värdeorden "klimatsmart, tryggt och levande - nära till allt"?

Klimatsmart

Stadsdelen ska utvecklas klimatsmart med målbilden klimatneutralitet. Det påverkar alla delar i projektet och den framtida stadsdelen. Från energianvändning och materialval, till stadsdelens förvaltning och förutsättningarna för invånarna att leva koldioxidsnålt. Klimatsmart är en övergripande prioritering i projektets alla skeden planering-genomförande-förvaltning.

Tryggt

Planeringen har hög prioritet på upplevd och faktisk trygghet i vardag och fritid, dygnet runt. Stadsdelen är inkluderande för alla, jämställd och jämlik och med tydligt barnperspektiv. Alla ska kunna vara trygga, känna sig bekväma och finna trivsel i sin bostad och det offentliga rummet. Invånarnas delaktighet eftersträvas i planering och genomförande och bidrar till planering med användarna i centrum.

Levande

Stadsdelen är mer än ett bostadsområde och har ett liv både dag och kväll. Området rymmer bostäder men också kontor, service och handel. Stadsdelen är inbjudande att vistas i både inne och ute. Byggnaderna och dess bottenvåningar innehåller verksamhet och gemensamma nyttigheter och visar öppenhet mot omgivningen. Attraktiva och aktiva offentliga platser och grannskapsnatur.

Nära

Stadsdelens lokalisering gör att det är nära och lätt att ta sig till det mesta man behöver. Det är nära Centrum, nära till Sportcentrum, nära till naturområden, nära till handel och service och nära till Campus. Pendlarläget gör det nära och smidigt även för den som arbetar eller studerar i annan del av staden eller på annan ort. Stadsdelens utformning och innehåll ger många tillfällen till interaktion och socialt utbyte mellan människor.

Senast ändrad: 2019-04-15