Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bostäder och verksamheter

I stadsprojekt Närheten planeras det för mellan 1 500 och 2 000 bostäder, där 40 procent är hyresrätter. Det blir även kontor, hotell, förskola och skola samt restauranger och andra verksamheter.

Statsprojekt Närheten strävar efter att bli en blandad stadsdel där många delar av stadens komponenter samsas inom samma område.

Här planeras för mellan 1 500 och 2 000 bostäder i varierade storlekar inklusive specialbostäder. Förutom bostäder så ska det även bli kontorsytor och lokaler för kommersiella, såväl som ideella och kommunala, verksamheter för att bidra till en levande stadsdel under hela dagen och kvällen. Dessutom planeras det för minst en förskola samt en skola för elever från delar av Norrtälje kommun.

Stadsprojekt Närheten ska ha en blandning av hyres- och bostadsrätter, med målet att cirka 40 procent är hyresrätter. På så sätt uppnår vi en bättre integrerad stadsdel som bidrar till en mer levande stad.

Verksamheter

Senast ändrad: 2019-04-11