Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur kommer Lommarstranden vara anpassat till framtida klimatförändringar?

Hur kommer Lommarstranden vara anpassat till framtida klimatförändringar?

Risken för översvämning i området är liten då bostadsområdet kommer ligga på en höjd. Däremot är det viktigt att hantera det ökade skyfall som eventuellt kan komma i framtiden, varför projektet arbetar fram en strategi för hantering av dagvatten från området. Landskapsutformningen är en viktig del av detta, med trädöar, diken och damm som ser till att vattnet renas från jord och andra markpartiklar innan det når Lommaren. 

Senast ändrad: 2021-06-08