Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanliga frågor och svar om Lommarstranden

Här får du svar på frågor som rör tidsplan, vad som ska byggas, kostnad för skattebetalarna och varför Lommarstranden byggs.

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Projektet har pågått sedan 2014. Byggnation i etapp 1 beräknas kunna påbörjas 2021.

En förstudie pågår för etapp 2 och beräknas vara färdig till årsskiftet 2020-2021. Detaljplanen för etapp 2 är vilande och tidplanen är preliminär. Hela projektet beräknas preliminärt vara klart 2030.

Vad ska byggas?

Det kommer att byggas flerbostadshus och radhus i etapp 1 med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt. Det planeras även för en förskola.
I Etapp 2 kommer det att byggas flerbostadshus, radhus samt villor. Det kommer även att byggas äldreboende och förskolor.

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljningen i projektet.

Varför byggs Lommarstranden?

Lommarstranden byggs då området pekats ut i översiktsplanen för Norrtälje stad som ett område där staden ska växa. Politiken har beslutat om att projektet ska genomföras.

Vad händer med befintlig mark och bebyggelse?

Visionen för Lommarstranden är ”stadsnära naturliv” vilket innebär att med så varsam hand om möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden.

Vilka är det som bygger?

Lommarstranden är ett projekt i en samverkan mellan sex parter. Parterna är: Credentia AB, Kärnhem AB, Lommarskogen Utveckling AB, Magnolia Bostad AB, Roslagsbostäder AB och Norrtälje kommun.