Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vanliga frågor

Här får du svar på frågor som rör tidsplan, vad som ska byggas, kostnad för skattebetalarna och varför stadsbyggnadsprojektet Lommarstranden i Norrtälje byggs.

Visionsbild Lommarstranden.

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Projektet har pågått sedan 2014. Byggnation i etapp ett beräknas kunna påbörjas 2019.

Detaljplanen för etapp två är för tillfället vilande och tidplanen är preliminär. Byggnation i Etapp II beräknas preliminärt kunna påbörjas 2022. Hela projektet beräknas preliminärt vara klart 2028.

Vad ska byggas?

Det kommer byggas flerbostadshus och radhus i Etapp ett med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt. Det kommer även att byggas en förskola.

I Etapp två kommer det att byggas flerbostadshus, radhus samt villor. Det kommer  även att byggas äldreboende och förskolor.

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljningen i projektet.

Varför byggs Lommarstranden?

Lommarstranden byggs då området pekats ut i översiktsplanen för Norrtälje stad som ett område där staden ska växa. Politiken har beslutat om att projektet ska genomföras.

Vad händer med befintlig mark och bebyggelse?

Visionen för Lommarstranden är ”stadsnära naturliv” vilket innebär att med så varsam hand om möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden.

Vilka är det som bygger?

Lommarstranden är ett projekt i en samverkan mellan sex parter. Parterna är: Credentia AB, Kärnhem AB, Lommarskogen Utveckling AB, Magnolia Bostad AB, Roslagsbostäder AB och Norrtälje kommun.

Till Norrtälje växer
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.