Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Vad gör man åt markföroreningarna i hamnen?

Det ska vara hälsosamt att leva, bo och arbeta i Norrtälje Hamn. På grund av tidigare verksamheter i hamnområdet är jord och grundvatten till stor del förorenat, och vi behöver minska risken att dessa föroreningar sprids och påverkar människors hälsa eller miljön. Omfattande provtagning och utredningar har genomförts för att kartlägga föroreningarna och göra riskbedömningar och fastställa vilka åtgärder som behöver göras.  Normalt kallas sådana åtgärder för efterbehandling eller marksanering. Ibland byter man ut förorenad jord mot ren, i andra fall kan man ha en anläggning på plats som kan ”tvätta jorden” så att den sedan kan återanvändas. I vissa fall går det också att använda exempelvis biologiska processer för att rena marken. I Norrtälje Hamn kommer vi att ta bort de förorenade massor som inte är godkända att finnas kvar. Viss utsortering och återanvändning sker också av massor som är godkända. Åtgärderna regleras och granskas av tillsynsmyndigheten, Bygg- och miljönämnden. Efterbehandlingsåtgärderna sker successivt och samordnas oftast med övrig schakt i byggentreprenaderna.