Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är en skelettplan?

Skelettplanen är en detaljplan som styr de övergripande strukturerna för allmän plats exempelvis gator, torg och parker samt vattenområden i Norrtälje Hamn. Den ligger sedan till grund för de kommande separata detaljplanerna som innehåller bestämmelser om hur kvarteren får användas (bebyggas).