Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Kommer det att finnas... i Norrtälje Hamn?

Lekplatser?

Det kommer att finnas både lekplatser och många andra lekfulla miljöer i Norrtälje Hamn.

Hyresrätter?

Minst 400 hyresrätter kommer att finnas i Norrtälje Hamn. Slättö Förvaltning planerar att bygga ca 400 hyresrätter i 3 kvarter närmast Vegagatan.

Badplats?

Vi planerar för ett så kallat stadsbad på östra sidan av Piren. Bad sker där i havsvattnet i ett bad omgärdat av bryggor.

Skolor/förskolor?

Vi planerar in förutsättning för förskolor i eller i anslutning till området. Två områden har pekats ut som utredningsområden för förskola och medger sammanlagt ca 10-12 avdelningar. Det har inte uttryckts något behov av skola i Norrtälje Hamn. Flera skolor finns nära området och planering för behovet då staden växer sker för Norrtälje som helhet.

Restauranger?

I detaljplanerna för kvarteren säkerställs krav på lokaler, främst i bottenvåningar, längs viktiga stråk, mötesplatser och andra lämpliga lägen. Det Sker en samverkan runt centrumutveckling i området för att få en levande stad med ett varierat utbud. Det blir högst sannolikt ett flertal restauranger och caféer i området.

Idrottsplatser?

Idrottsplatser kommer inte finnas i hamnen men bron kommer ge nära tillgång till aktiviteter i Societetsparken, och det blir enkelt att ta sig vidare till Sportcentrum mm. Lek och rekreation och fritidsupplevelser är fokus inom området.

Parker?

Mitt i området kommer det att anläggas en stadspark. Dessutom planeras några mindre så kallade fickparker. I områdets östra delar planeras för en öppen parkyta vid vattnet i anslutning till den våtmarkspark som anläggs för dagvattenrening direkt norr om Piren.

Träd och grönska?

Utöver träd och grönska i parkerna kommer träd, buskar och blomplanteringar att finnas integrerade i de anlagda klipporna längs kajpromenaden samt inom gångartsområdena. Träd planteras även längs med huvudgatorna i området. Grönska i olika former ordnas också inom kvarteren, ofta både på tak och innergårdar samt i vissa fall på byggnadernas väggar.

Konst och kultur?

Avsikten är att det ska finnas mycket konst i området och ansluta till det rika utbudet av konstnärlig gestaltning som finns i centrala Norrtälje stad. Det första konstverket som uppförs blir verket ”Solsnäckan” av Bigert & Bergström som uppförs på Sjötullstorget under 2019. Ambitioner finns även om ett rikt utbud av kultur och upplevelser av andra slag. Exakt vilka verksamheter det blir är inte bestämt ännu.