Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur mycket får det bullra och damma från byggarbetet?

Verksamheter i Norrtälje Hamn följer riktlinjer från Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket vad gäller tider, ljud- och partikelnivåer. Frågorna om att minimera påverkan på omgivningen är något som vi i projektet arbetar kontinuerligt med, och vidtar åtgärder både i förebyggande syfte och anpassat till verksamheter och väder. Exempel på åtgärder som idag vidtas är bullerplank, bevattning, sopning av gator mm. Dialog med närboende sker löpande. Den som upplever störning kan kontakta tillsynsmyndigheten, Bygg och Miljökontoret.