Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Hur fungerar planprocessen?

Planprocessen olika steg är styrd i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Processen omfattar två skeden, samråd och granskning, som är till för att sakägare, berörda i övrigt, myndigheter och andra remissinstanser ska få en möjlighet till insyn och påverkan. För mer information se PBL Kunskapsbanken från Boverket.