Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm

Hur är Norrtälje Hamn anpassat till framtida klimatförändringar?

Tidigt i planeringsprocessen har man utrett konsekvenser av framtida vattenståndsförändringar och hur dessa kan hanteras i planeringen av Norrtälje Hamn. Som faktagrund har man använt regionala prognoser (Riskområden för skred, ras erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimat, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010).  För att göra Norrtälje Hamn mindre sårbart för vattennivåhöjningar så har man gjort en höjdsättning av området som innebär betydande marknivåhöjningar i större delen av stadsdelen.  Utöver detta anger Skelettplanen krav; ”Byggnader och tekniska anläggningar ska utformas så att naturligt översvämmande vatten upp till +2,5 m (RH00) inte skadar byggnaden/anläggningen”. Motsvarande krav avseende höjder för golvnivåer mm kommer att anges i övriga detaljplaner för bostadskvarteren vartefter dessa tas fram. Nivån på +2,5 m är vald utifrån en prognos för havsnivån 2200. Vind och vågor kan också medföra temporärt högre vattennivåer. För att ha skydd även för detta samt för att ha god marginal med tanke på osäkerheterna i klimatmodeller så har man också lagt till ytterligare 1 m marginal gentemot prognosnivån.