Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Handlingsplan och utvecklingsplan för Rävsnäs hamn

På den här sidan hittar du information om hur utvecklingen av Rävsnäs hamn ser ut, utifrån hamnens handlings- och utvecklingsplan. Förvaltningens ambition är att fortlöpande uppdatera sidan när ny information finns att delge.

Om något saknas eller är otydligt så går det bra att kontakta Mark- och exploatering på mex@norrtalje.se

Handlingsplan för Rävsnäs hamn

I juni beslutade kommunstyrelsen om att anta föreslagen handlingsplan för Rävsnäs hamn. I handlingsplanen finns bland annat den föreslagna utvecklingsplan som arbetats fram för Rävsnäs hamn, hur medel ska nyttjas för föreslagna åtgärder och att beslut ska tas om en ny hamnordning i ett separat ärende.

Du hittar hela handlingsplanen i den här länken

Utvecklingsplanen är Norrtälje kommuns plan för arbetet med att nå kommunens vision för Rävsnäs hamn. Utvecklingsplanen beskriver planerade ombyggnationer och övriga åtgärder i hamnen. Arbetet innebär bland annat att godstransporter ska separeras från persontransporter, men även möjliggörandet av fler parkeringsplatser och båtplatser.

Du hittar utvecklingsplanen i den här länken

Arbeten och åtgärder i hamnen

Under hösten 2021 har bygg- och miljönämnden beslutat att Norrtälje kommun, Mark och exploatering ska inkomma med en åtgärds- och tidsplan för att åtgärda att dagvattnet på stora parkeringen saknar rening. I åtgärdsplanen framgår hur hela dagvattenhanteringen runt parkeringen ska hanteras.

Buller i hamnen

Bygg- och miljönämnden antog i april 2021 den föreslagna åtgärds- och tidsplanen för att komma tillrätta med bullerproblematiken vid godshantering. Åtgärds- och tidsplanen var ett föreläggande från Bygg- och miljönämnden, som syftar till komma tillrätta med störningar i samband med bland annat godshantering vid sjösättningsrampen.

Beslutet har överklagats till länsstyrelsen.

Pollare vid sjösättningsrampen

Våren 2021 anlades pollare vid sjösättningsrampen för att minska problematiken med tomgångskörning. En skylt om tomgångskörning finns dessutom nu vid yttre kajen. Dessa åtgärder är båda en del av den åtgärds- och tidsplan som har tagits fram för att motverka buller vid godshantering.

Ny hamnordning för Rävsnäs hamn

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige om en ny hamnordning för Rävsnäs hamn. En ny hamnordning var en del i den åtgärds- och tidsplan som redovisats för Bygg- miljönämnden gällande störningar i hamnen och en viktig pusselbit för att anpassa hamnen efter de nuvarande förutsättningarna. Detta beslut är överklagat till Förvaltningsrätten. Den tidigare hamnordningen gäller tills dom har fallit i Förvaltningsrätten.

Här hittar du hamnordningen

På bilden nedan ser du åtgärderna enligt numreringen.

imagehxp6q.png

  1. A: Norrtälje kommun har fått bygglov för byggandet av ny parkering. Beslutet överklagades först till Länsstyrelsen och är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
  2. B: Bygglov har beviljats för flytbryggor som utökning av antalet båtplatser och skydd för södra kajen, som har varit svår att använda vid dåligt väder. Beslutet överklagades först till Länsstyrelsen och är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
  3. C: Norrtälje kommun har fått bygglov för yttre kajen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har därefter upphävt Bygg- och miljönämndens beslut.
  4. D: Den yttre kajen kommer att renoveras under vintern 2021 och våren 2022.
  5. E: Den inre kajen kommer att renoveras under vintern 2021 och våren 2022.
Senast ändrad: 2022-02-25