Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdigställda projekt i Norrtälje kommun

En presentation över färdigställda projekt i Norrtälje kommun.

Faktoribron

Faktoribron är en gång- och cykelbro över Norrtäljeån, i höjd med Faktorigatan, som anlades under slutet av 1970-talet. Bron är en del av ett viktigt och frekvent gång- och cykelstråk för den västra delen av centrum över ån, då det bland annat inte finns gång- och cykelväg på Stockholmsvägen.

Under 2019 gjordes bedömningen att bron var uttjänt och att den därmed inte längre levde upp till önskad och nödvändig funktion, vilket ledde till att den kort därpå stängdes av för servicefordon. Rivning av den tidigare bron påbörjades den 19 oktober 2021 och den nya bron lyftes på plats i ett helt stycke den 16 november. Utifrån gestaltning och funktion föll valet på en ny träbro som bättre passade in i stadsmiljön.

Bron tillverkades och fraktades till Norrtälje från Skellefteå och består av bärande limträbalkar och konstruktionsvirke av impregnerad furu. På grund av att den nya brons farbana är högre än den tidigare behövdes även erforderliga anpassningar av anslutande mark göras. Befintliga brostöd (i Norrtäljeån) kunde återanvändas, men behövde förses med nya lagersmiden anpassade för den nya bron.

Faktoribron bild 1  Faktoribron bild 2

Den nya bron invigdes och öppnades formellt upp av teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist den 10 december 2021.

Hallstaviks bussterminal

Här har anlagts ett flertal nya rabatter som just exploderat av lökväxter och under sommaren 2021 kommer planteringar med perenner och nya buskar och träd att ta vid. Perenner tar ett tag att etablera sig men snart kommer växterna att grönska och trädens kronor breda ut sig och ge skugga.

Hallstavik bussterminal bild 1  Hallstavik bussterminal bild 2

Växterna har valts med ett tema kring ”Kärlek” och det finns många tidiga blommande vårväxter och färgerna går i romantiskt rosa och rött. I rundeln sitter en buskmagnolia och runt pergolan, som ramas in av en häck av bärhäggmispel, är det planterat vildvin som kommer klättra upp för pergolans pelare. Självklart hittar vi flera sorters kärleksört!

Ny effektfull belysning har installerats både under bron och vid de tre lönnarna, för att skapa en trevligare och tryggare miljö. Målsättningen med upprustningen har varit att alla ska känna sig välkomna när de kommer till Hallstavik med bussen, samt skapa trivsamma ytor att vistas på.

Hallstaviks Centrumtorg

Under våren 2019 färdigställdes torgytan i Hallstaviks centrum med bland annat plantering av träd, buskar och blommor, så att Hallstaviksborna får den torgyta med hög trivselfaktor, grönska och många sittplatser, samt ordning och reda på torghandeln och bra möjligheter för större evenemang som önskats i samråden.

Hallstaviks centrumtorg  Hallstaviks centrumtorg

Det ombyggda Centrumtorget invigdes onsdagen den 22 maj 2019.

Senast ändrad: 2022-05-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.