Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdigställda projekt i Norrtälje kommun

En presentation över färdigställda projekt i Norrtälje kommun.

Skarjöparken i Rimbo

Bilden visar pumptrackbanan i Skarsjöparken som även innehåller discogolfbana, basketplan, linbana, gungor scen, utegym, balansbanor och hundrastgård.

Från sommaren -21 till våren -22 har skarsjöparken i Rimbo rustats upp, detta har utförts i samråd med invånarna i Rimbo som har meddelat vilka funktioner man har ansrett som viktiga i parken. Detta har resulterat i att man har rustat upp pulkabacken, belysningsanläggningen och beskurit träd för att öka tryggheten i parken. Utöver detta har man byggt en samlingsplats under tak med grillar, en grillplats under bar himmel, pumptrackbana, discgolfbana, basketplan, linbana, nya gungor, en scen, ett ute gym, balansbanor en hundrastgård med mera.

Parken omgärdas av grönytor, träd och var har tidigare fyllts ut, i samband med åtgärderna ovan har området omfattats av provtagningar för att säkerställa att parken inte är förorenad. Parken drabbades 1987 av ett skred och området är sättningsbenäget vilket varit en utmaning med att inte bygga för tunga anläggningar.

Hamnparken i Norrtälje

Under våren -22 har Hamnparken i Norrtälje Hamn färdigställts och är redo för att ta emot besökare i alla åldrar. Här finns lekplats och rekreationsytor i en grönskande oas med scen för uppträdanden och konstverk som symboliserar stadens närhet till vattnet.

Parken omgärdas av blommor och körsbärsträd, som ger rogivande grönska och skugga vid betraktandet av konstnären Linda Shammas verk, vilka pryder parken. Centralt i parken erbjuds möjlighet till vila och möten i en pergola, vilken har inbyggda högtalare att koppla upp sig mot via Bluetooth och spela upp till exempel musik eller en podd man vill lyssna på.

Bilden visar lekparken i Norrtälje hamn som innehåller ett skepp som klätterställning, gungor och sandlådor.

I parkens södra delen finns en lekplats med rutschkanor och gungor i de växande trädens skugga, som tillsammans med ett skeppsvrak och en fyr ger barnen möjlighet till lek och motion i en fantasistimulerande miljö. I hjärtat av parken finns också en pelouse, vilket är en skålformad gräsmatta för vila och fritidsaktiviteter och som ger bästa möjligheter att se uppträdanden på den naturliga scenen i parkens norra del.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar

Gamla Banvallen (Rimbo) – Förlängning av befintlig gång- och cykelväg längdes gamla banvallen med sträckning från kraftstationen fram till ridstallet. Den nya sträckan har även fått ny belysning. 

Tomtebovägen (Rimbo) – Ersättning av befintlig målad gång- och cykelväg med ett GCM-stöd av betong. 

Faktoribron

Faktoribron är en gång- och cykelbro över Norrtäljeån, i höjd med Faktorigatan, som anlades under slutet av 1970-talet. Bron är en del av ett viktigt och frekvent gång- och cykelstråk för den västra delen av centrum över ån, då det bland annat inte finns gång- och cykelväg på Stockholmsvägen.

Under 2019 gjordes bedömningen att bron inte längre levde upp till önskad och nödvändig funktion, vilket ledde till att den kort därpå stängdes av. Rivning av den tidigare bron påbörjades den 19 oktober 2021 och den nya bron lyftes på plats i ett helt stycke den 16 november. Utifrån gestaltning och funktion föll valet på en ny träbro som bättre passade in i stadsmiljön.

Bron tillverkades och fraktades till Norrtälje från Skellefteå och består av bärande limträbalkar och konstruktionsvirke av impregnerad furu. På grund av att den nya brons farbana var högre än den tidigare, behövdes anpassningar av den anslutande marken göras. Befintliga brostöd i Norrtäljeån kunde återanvändas, men behövde förses med nya lagersmiden anpassade för den nya bron.

En bild som föreställer ett vattendrag. Längs vattendraget står hus och träd. i bakgrunden går det att ana en lyftkran.  Bild som föreställer en bro som lyfts av en lyftkran, i förgrunden ses två människor i varselkläder och bygghjälm.

Den nya bron invigdes och öppnades formellt upp av teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist den 10 december 2021.

Hallstaviks bussterminal

Vid bussterminalen har flera nya rabatter skapats. Rabatterna som exploderat av lökväxter fick under sommaren 2021 sällskap av perenner, buskar och träd. Just perenner behövde lite tid för att etablera sig, Men inom en tid kom växterna att grönska och trädens kronor breda ut sig och skugga de hårdgjorda ytorna.

En bild som föreställer en asfalterad yta med en busskur på. Regntunga moln spelar över platsen, som också är Hallstaviks bussterminal.  Bild som föreställer en bred rabatt, fylld med tulpaner i olika färger.

Här finns också många tidigt blommande vårväxter. Temat för växterna är kärlek, vilket är tydligt, då färgerna går i romantiskt rosa och rött. I rundeln står en buskmagnolia och runt pergolan - som ramats in av en häck av bärhäggmispel - är vildvin planterat. Som med tiden kommer att klättra upp för pergolans pelare. Självklart hittar du också flera sorters kärleksört!

Ny effektfull belysning har installerats både under bron och vid de tre lönnarna, för att skapa en trevligare och tryggare miljö. Målet med upprustningen har varit att alla ska känna sig välkomna när de kommer till Hallstavik med bussen och skapa trivsamma ytor att vistas på.

Hallstaviks Centrumtorg

Under våren 2019 färdigställdes torgytan i Hallstaviks centrum med bland annat plantering av träd, buskar och blommor, så att Hallstaviksborna får den torgyta med hög trivselfaktor, grönska och många sittplatser, samt ordning och reda på torghandeln och bra möjligheter för större evenemang som önskats i samråden.

Bild som föreställer ett upplyst torg. En stor julgran står i centrerad i bild  och vid sidan av julgranen ses en person gå in genom dörrarna på en ICA Supermarket-butik.  Bild som föreställer en gågata. I mitten, längs gatan, står blomlådor, sittbänkar och lyktstolpar.

Det ombyggda Centrumtorget invigdes onsdagen den 22 maj 2019.

Senast ändrad: 2022-12-09
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.