Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Belysningsstrategi för Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har tagit sikte på att bli Sveriges tryggaste kommun och tar fram en ny belysningsstrategi som en viktig trygghetsskapande åtgärd.

Målsättningen med belysningsstrategin är att kommunens stadsrum ska upplevas som trygga och tillgängliga under alla tider på dygnet då människor vill eller behöver vara utomhus. För att skapa denna trygghet behövs välplanerad belysning, som gör områden där människor vistas överblickbara. Ljuset ska även skapa skönhet och identitet och locka såväl invånare som turister att spendera kvällarna utomhus.

Samråd till den 6 maj 2022

Förslag för belysningsstrategin var ute på samråd fram till den 6 maj 2022. Samrådshandlingar hittar du som länkar längst ned på denna sida.

I samråd ges allmänheten, myndigheter, organisationer och näringslivet möjlighet att föra fram frågor, synpunkter och behov för att skapa bästa förutsättningar för den planerade belysningsstrategin.

Vad händer efter samrådet?

Alla synpunkter som kommer in under remisstiden kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Belysningsstrategin revideras därefter med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna. Beslutet att anta strategin tas sedan av Kommunfullmäktige.

Belysningsstrategins syfte

Belysningsstrategin är ett styrdokument som ska användas av alla som på något sätt arbetar med belysning i Norrtälje kommun. Meningen är att alla ska ha samma riktlinjer för att skapa en helhetssyn på belysningen, där alla aspekter beaktas ur olika synvinklar.

Kontakt

Om du har frågor kring strategins innehåll, kontakta:

Kent Forslund, belysningsingenjör: kent.forslund@norrtalje.se

Senast ändrad: 2022-10-24
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.