Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Konst i Ån 2017

Människan som natur

Konst i ÅnKonst i Ån 2017

1/7 - 14/8

Välkommen till invigningen av Konst i Ån, vid Elverksbron, Kvarngränd i Norrtälje den 1/7

12.45 – Utdelas Norrtälje kommuns kulturpris till Erik Eriksson, författare, journalist och kåsör 13.00 - Inviger Mårten Castenfors, chef på Liljevalchs konsthall och Stockholms konst 13.30 ca - Performance Helena Lambert, Antroposcen, Öströms gränd.13.50 ca – Performance Oskar Korsar – Lägesrapport från en flytande kista, utanför Åtellet 14.00 – Presentation och rundvandring med alla konstnärer, börjar med Oskar Korsar, Åtellet

Visningar, performance och barnverksamhet under hela utställningsperioden.

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och efter två års uppehåll är Konst i Ån tillbaka sedan 2014, nu i Norrtälje Konsthall/Norrtälje kommuns regi.
Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön. 
Utställningens tema är Människa som natur, där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar.
Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll, skulpturer, installationer, scenkonst, performance och interaktiva aktioner.
Under sommaren är det flera visningar i veckan och i år är det möjligt för barn att hämta material i en ryggsäck på konsthallen. Sen kan de vandra längs ån och se, undersöka och göra - Konst i ån KIDZ!

Människan som natur
Att människans roll i naturen skulle vara en slags ”skapelsens krona” börjar
ifrågasättas, främst genom de omfattande miljöförstöringar som gör att polarisarna
smälter och att bristen på vatten i vissa delar av världen är akut.
Dessa konsekvenser av vårt handlande leder till att vi måste förändra vår relation till naturen och kanske även till oss själva. En möjlig förändring är att betrakta oss själva som en liten del i det stora hela, att människan, istället för att vara ”en skapelsens krona” kanske kan vara ett djur bland andra djur, utan inbördes rangordning.
Kanske är denna insikt vår enda lösning, en möjlighet till försoning med den natur som vi åsamkat så massiv skada och själva är en del utav.
Konst i Åns tema 2017, Människan som natur innebär att gestalta dessa
tankegångar, om vart människan slutar och naturen börjar och om det ens är en
relevant fråga? Hur ser ens vår relation till naturen ut?
Konsten kan vara behjälplig i ett gestaltande av dessa funderingar då den på
många sätt är fri i sitt uttryck och sina associationer. Konsten har även en förmåga
att erbjuda andra perspektiv på dessa funderingar än till exempel politiken och
vetenskapen.
Genom konstens bearbetning av dessa frågor kan vi även få syn på oss själva.
Installation från den 28-30/6

Deltagande konstnärer och konstverk
Helena Mutanen – Jus Sanguinis
Jus sanguinis(latin för 'blodets rätt') är en princip där rätten till medborgarskap eller
nationalitet följer enligt en persons härstamning. Motsatsen är jus soli där
medborgarskap bestäms efter vilket territorum man är född på. I Sverige tillämpas jus
sanguinis men det finns också andra sätt att bli svensk medborgare på.
http://www.helenamutanen.com/jus-soli-jus-sanguinis.html

Sara Möller – HYBRIS
Unga begynnande träd vars rötter varsamt omsluts av handbyggda lerkärl, alla
noggrant förankrade på sitt flytande skepp. De skira träden är hårt tuktade, somliga
snärjda genom sammanflätade grenar, andra beskurna med udda ympningar. Här
finns grenverk som tvingas in i trånga formationer eller ner mot underlaget med hjälp
av tyngder. Verket HYBRIS är ett påstående om kontroll, om att finna ro i att konstruera,
korrigera och stadga. Likväl om härskartekniker, maktmissbruk och antropocena
illusioner.

Ylva Ekman - APOLLO – sista minuten/ Parnassius apollo

Apollofjärilen är Sveriges och Europas största dagfjäril, på 50 och 60-talet vanlig i största delen av Sverige och idag finns den endast på enstaka platser i östra skärgården, på Gotland och på Åland och i Åbo skärgård. Fjärilen lever på nektar från tistlar och väddklint och larven äter kärleksört och vit fetknopp. Apollofjärilen är fridlyst, rödlistad och klassad som nära hotad.
Apollo, en romersk gud, musernas ledare samt ljusets och kulturens beskyddare.
Konstens, diktens och vetenskapens gud.

Odlingslandskapets förändring har gjort det svårare för Apollofjärilarna att hitta föda,vi kan hjälpa fjärilarna genom att vara rädda om tistlarna och odla kärleksört och vit fetknopp nära tistlarna.
Det är viktigt att växterna finns nära varandra för Apollofjärilen är inte så bra på att flyga.

 

SIMKA – Karin Lind & Simon Häggblom

KOKONGINER

Ett sorts folk mellan trädens rötter – spinner sina trådar - tar spjärn i jorden - när naturen tar spjärn å skriker - då människan blir till nya klumpar.
Kokonginerna bildar kluster som löser upp och smälter sig samman.
Den sociala strukturen förlöser dess röst – naturens röst Kokonginer ta plats!
http://www.simka.se/engelska/bilder/130929%

 

Helena Lambert - Antroposcen

En interaktiv scenkonstinstallation och ett sinnligt möte mellan människa och landskap.

Antroposcen är ett interaktivt verk. Precis som titeln föreslår välkomnas besökaren att träda in på en scen och utifrån föreslagna aktioner, bli en aktör i verket. Verket erbjuder ett gyllene tillfälle för besökaren att både med kropp och tanke reflektera över sitt avtryck på jorden och sin relation till den omgivande naturen.
Under utställningsperioden erbjuds förslag på dagliga interaktiva aktioner för besökare. Instruktioner för dessa finns att läsa vid entrén till Antropocen.
Performanceprogram finns vid entrén till Antroposcen och på facebooksidan Antroposcen. Gästartister är: Bruno Andersen, Lella Labolina Lif, Nikola Matisic, Katarina Rosén, Mia Crusoe

 

Märit LindbergVattenflöjel

Skulpturen ar utförd i målat trä. Tanken är en form som minner att allt hänger samman. Likt en vindflöjel som visar seglaren vindens riktning måtte vattenflöjeln ge oss kunskap om havets rehabilitering. Vi som människor har ett stort ansvar för den värld vi lever i. Människan är natur. Som kustbo har Östersjön ”hälsotillstånd” bekymrat mig mycket. Skillnaden i vår vik i Rumshamn är påtaglig till det sämre mot när jag var barn. Fisk, tång och alger som fanns förr har försvunnit och ersatts av slemmiga, illaluktande organismer. Det är skrämmande och jag känner stor sorg att lämna över problemet till barn och barnbarn.

Oskar Korsar - Lägesrapport från en flytande kista
Dom säger att människan skiljer sig från djuren för att vi ska skapa en berättelse om våra liv. En berättelse där döden oftast varit våran farkost och uppvaknandet vårat mål.

Klicka gärna på länken för mer information och bilder!

 https://kultur.norrtalje.se/web/arena/norrtalje-konsthall

 

 

Pressbilder och mer information kontakta Helén Hedensjö, intendent Norrtälje konsthall.
helen.hedensjo@norrtalje.se 0176-716 75, kultur.norrtalje.se
                                                      

                    

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.