Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Norrtälje kommuns officiella anslagstavla

Välkommen till den digitala anslagstavlan. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser. Via länkarna intill kan du hitta länkar till protokoll och möten samt information om hur hur du överklagar.

Protokoll för teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 9 oktober 2018

Organ: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-09
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-15
Datum då anslaget tas ned: 2018-11-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Jakob Asschenfeldt

Anslag/bevis Utbildningsnämnden 2018-10-10

Organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-10
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-15
Datum då anslaget tas ned: 2018-11-06
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-10-11

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-11
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-12
Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-10-03
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Jasmina Adabaniyan

Kommunfullmäktiges sammanträde

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-10-01
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare: Mats Boman

Anslag/bevis Barn- och skolnämnden 2018-10-08

Organ: Barn- och skolnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-10-08
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11
Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02
Förvaringsplats för protokollet: Ban- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/Bevis: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2018-09-27

Organ: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-05
Datum då anslaget tas ned: 2018-10-26
Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje
Handläggare: Gitte Binder

Kultur- och fritidsnämnd

Organ: Kultur- och fritidsnämnd
Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-02
Datum då anslaget tas ned: 2018-10-24
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidskontoret
Handläggare: Victoria Johnsson

Anslag/bevis Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-26

Organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-09-26
Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-01
Datum då anslaget tas ned: 2018-10-24
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Anslag/bevis Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2018-09-24

Organ: Barn- och skolnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-09-24
Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-27
Datum då anslaget tas ned: 2018-10-22
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningskontoret
Handläggare: Erik Lundin

Kommunfullmäktigemöte 2018-08-27 kl 17:30

Sammanträdesdatum: 2018-08-27
Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-20
Datum då anslaget tas ned: 2018-08-27
Fil: Kallelse kommunfullmäktige möte 180827.pdf
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse Lommarstranden etapp 1

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »

Kungörelse kvarteret Pråmen

Organ: Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-28
Länk till mer information: Följ länk »