Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Esikoulu - Förskola

Esikoulu ja suomi

Kunnan on vähemmistölain mukaan tarjottava lapselle huoltajan pyynnöstä paikka esikoulussa, missä koko tai osa toiminnasta on suomeksi. Esikoulutoiminnalla tarkoitetaan esikoulua tai muuta pedagogista toimintaa, jota tarjotaan esikoulun sijaan, esimerkiksi perhepäiväkotia.

Norrtäljen kunta suunnittelee suomenkielisen toiminnan aloittamista Norrtäljen kaupungissa. Suunniteltu alue on uudessa satamakaupunginosassa, ja suunniteltu aika on syksyllä 2018. Oletko kiinnostunut päiväkotipaikasta suomenkielisellä osastolla? Ota yhteyttä päiväkotitoiminnan johtajaan: Helen Langvad, puh: 0176-719 71.

 

Förskola och finska

Kommunen ska enligt minoritetslagen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Med förskoleverksamhet avses förskola eller annan pedagogisk verksamhet som erbjuds i stället för förskola, till exempel familjedaghem.

Finskspråkig verksamhet är under planering i Norrtälje kommun. Det tilltänkta området ligger i Norrtälje stad, i den nya hamnstaden. Den planerade starten är under hösten 2018. Är du intresserad av en plats på en finskspråkig förskoleavdelning? Ta kontakt med verksamhetschefen för förskolan: Helen Langvad, tel: 0176-719 71.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.