Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 6 november 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017

5. Information från kommunstyrelsen

6. Information från revisorerna

7. Allmänpolitisk budgetdebatt

Nya ärenden

8. Kommunal utdebitering, skattesats 2018

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

9. Fastställande av låneram för Norrtälje kommun 2018 samt målsättning för upplåning

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

10. Mål och budget med taxor för Norrtälje kommun 2018-2020 samt taxor och avgifter

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Mål och budget 2018-2020

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

11. Delårsrapport 2 2017 för kommunen och bolagen

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1 - Delår 2

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

12. Utökad investeringsram för kommunstyrelsen 2017

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

13. Återremiss - Redovisning av partistöd avseende verksamhetsåret 2016 och fastställande av partistöd 2018

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1 (S)

Bilaga 2 (C)

Bilaga 3 (KD)

Bilaga 4 (L)

Bilaga 5 (MP)

Bilaga 6 (M)

Bilaga 7 (ROOP)

Bilaga 8 (SD)

Bilaga 9 (V)

14. Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

15. Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun - kommunala riktlinjer

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

16. Återremiss - Godkännande av markanvisningsavtal för Härden 3 och 4 i stadsbyggnadsprojekt Övre Bryggårdsgärdet

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

17. Försäljning av Grinds servicehus - Grindskolan 2

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

18. Inköps- och upphandlingspolicy för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

19. Kvalitetspolicy för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

20. Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Besvarande av interpellationer

21. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande avseende kommunstyrelsens beslut att uppföra paviljonger för förskoleverksamhet på Brännäsgården i Norrtälje stad

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

22. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunstyrelsens hantering av hemtjänsten

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellation

Besvarande av motioner

23. Motion från Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M) om att lägga ut städning på entreprenad

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

24. Motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om bostäder till uteliggare

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Yttrande och beslut över motion från socialnämnden

25. Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

26. Motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rohdin (L) med förslag att Norrtälje kommun på nytt ska söka medlemskap i Union of Baltic Cities

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

27. Motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om Norrtäle kommuns finanspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

28. Moion från Karin Karlsbro (L) om ihibition, att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2 förran folkomröstning genomförts

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

29. Motion från Anders Fransson (ROOP) om inhibition, att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut § 136 p 1-2 förrän folkomröstning genomförts

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

30. Motion från Nils Matsson (M) om Medborgarskapsceremoni

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Övriga ärenden

31. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

32. Valärenden

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

33. Meddelande

Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll Norrvatten

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.