Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 3 april 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering. Justering på kommunstyrelsekontoret den 12 april 2017, kl 13:00.

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Besvarande av interpellationer

6. Interpellation från Mikael Strandman (SD) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande om planering på Norrtälje landsbygd

Interpellation

7. Interpellation från Kjell Jansson (M) till Campus Roslagens AB:s ordförande om bolagets ändamål

Interpellationssvar

Interpellation

8. Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om våldsutsatta kvinnor

Interpellation

9. Interpellation från Ann Lewerentz (M) till socialnämndens ordförande om ensamkommandes mående på HVB-hem

Interpellation

10. Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunalrådet Ingrid Landin (MP) om satsningen Klimatklivet

Interpellation

11. Interpellation från Catarina Wahlgren (V) till kommunstyrelsens ordförande om badhuset i Hallstavik

Interpellation

12. Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om Sika industriområde

Interpellation

Besvarande av motion

13. Motion från Kjell Jansson (M) om avvecklingen av högstadiet på Rådmansö skola

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga - Tjänsteutlåtande

Barn- och skolnämndens beslut

Motion

Nya ärenden

14. Antagande av VA-plan för Norrtälje kommun 2017

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

VA-plan 2017

Bilaga 1

Bilaga 2

Teknik- och klimatnämndens beslut

Bygg- och miljönämndens beslut

15. Bestämmelser för reduktion av VA-avgifter vid onormal förbrukning

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Regler för reduktion vid överförbrukning

16. Godkännande av markanvisningsavtal avseende Tälje 2:103 i Norrtälje stad

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Markanvisningsavtal

Bilaga 1 Markanvisningsavtal

Planprogram

17. Investering 2017 - Infrastrukturutbyggnad gällande gator och VA för Görla 8:1, Nya Brandstationen med flera.

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

18. Planeringsförutsättningar 2018-2020 för budget 2018 och plan 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Planeringsförutsättningar

19. Fastställande och finansiering av Norrtälje kommuns åtagande i Norrvatten

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Avtal 20081014

Avtal 20150701

Avtal 20160701

Överenskommelse

Protokoll från möte

20. Policy mot mutor för Norrtälje kommun inklusive riktlinjer

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Policy inklusive riktlinjer

21. Policy mot hot och våld samt riktlinjer för arbete mot hot och våld för medarbetare och förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Policy och riktlinjer hot och våld

22. Kommunal folkomröstning genom folkinitiativ avseende glesbygdsskolor och kommunalt glesbygdsprogram

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Barn- och skolnämndens beslut

Övriga ärenden

23. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Interpellation

24. Valärenden

Valärenden

25. Meddelanden

Meddelanden

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.