Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 28 augusti 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Besvarande av interpelletioner och frågor

6. Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om företagsranking

Interpellation

7. Interpellation från Anders Fransson (ROOP) till kommunstyrelsens ordförande om projektfinansiering

Interpellation

8. Interpellation från Johannes Folkesson (V) till kommunstyrelsens ordförande om verksamheten i det kommunalt ägda företaget Roslagsbostäder

Interpellation

9. Interpellation från Lennart Rohdin (L) till kommunstyrelsens ordförande om Norrtälje 400 år

Interpellation

Nya ärenden

10. Bostadsförsörjningsstrategi för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

11. Slutredovisning för investeringsprojekt 10009, Storsten/Vinglebacke

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

12. Investering 2017 - Societetsparken - förstärkningsåtgärder av delar av kaj, ny infart samt fortsatt utredning för övriga delar av parken

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga

13. Godkännande av riktlinjer för markanvisningar

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga

14. Godkännande av markanvisningsavtal gällande fastigheterna Härden 3-4 samt del av Tälje 2:187 för byggande av hyresrätter i del av stadsutvecklingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga

15. Förvärv av aktier i Inera AB

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

16. Näringslivsstrategi för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

17. Resepolicy för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

18. Norrtälje kommuns plan för kompetensförsörjning 2017-2021

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga

Besvarande av motioner

19. Motion från Mikael Strandman (SD) om att Norrtälje kommun ska begära anstånd i mottagandet av kommunvisanvisade nyanlända (2016:38)

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Yttrande och beslut från socialnämnden

20. Motion från Bertil Karlsson (V) och Eleonor Rosenquist (V) om att öka uttaget av föräldradagar hos fäder - en målsättning om ett jämställdare Norrtälje

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

21. Motion från Irene Brändström (ROOP) och Anders Fransson (ROOP) om lärares vidareutbildning genom lärarlyftet med bibehållen lön

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Yttrande över motion från barn- och skolnämnden

Beslut från barn- och skolnämnden

Yttrande över motion från utbildningsnämnden

Beslut från utbildningsnämnden

22. Motion från Ingmar Ögren (SD) och Mikael Strandman (SD) om komplettering av kommunens VA-policy

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

23. Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) om införande av medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

24. Motion från Anders Fransson (ROOP) och Irene Brändström (ROOP) om inrättande av fasta medborgarkontor sam en mobil enhet i kommunens tätorter

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Motion

Övriga ärenden

25. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

Motion

Interpellation

Interpellation

Interpellation

Interpellation

26. Valärenden

Valärenden

Avsägelse av uppdrag

Avsägelse av uppdrag

Avsägelse av uppdrag

27. Meddelande

Ekonomisk månadsrapport per maj 2017 för kommun och bolagen

Revisionsberättelse Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Sammanräkningsprotokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.