Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dagordning för sammanträdet den 25 september 2017

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Tillkännagivande om justering

4. Information från kommunstyrelsen

5. Information från revisorerna

Besvarande av interpellationer och frågor

6. Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens ordförande om ekonomiska konsekvenser av skolstrukturbeslutet

Interpellation

7. Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens ordförande om genomförandet av skolstrukturbeslutet

Interpellation

8. Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens ordföraned om kulturskolan

Interpellation

9. Interpellation från Robert Beronius (L) till barn- och skolnämndens ordförande om lokaler för förskolor

Interpellation

10. Interpellation från Kjell Jansson (M) till kommunstyrelsens ordförande om kommunens planavdelning

Interpellation

Nya ärenden

11. Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Håtö 2:6 och Håtö 3:1 och ändring av fastställd byggnadsplan över Håtö 2:6

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

12. Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse omfattande bl.a. delar fastigheten Nabbo 1:51 och 2:1 samt Råmanby 5:4 och 5:5

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

13. Godkännande av överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal inkl tillägg gällande Björnö etapp 1 avseende viss geografisk del till Gräskobben Fastighets AB och Söderbådan Fastighets AB

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

14. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2018

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

15. Redovisning av partistöd avseende verksamhetsåret 2016

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteutlåtande

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Övriga ärenden

16. Inlämnande av motioner, interpellationer och frågor

17. Valärenden

Ny ledamot/ersättare för ledamot

Avsägelse

18. Meddelande

Icke verkställda beslut SoL

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.