Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Så fungerar Norrtälje kommun

Norrtälje kommun är en av 290 kommuner i Sverige. Kommunen sköter olika slags uppgifter som kommuninvånare kan ha nytta av. Bland de viktigaste uppgifterna är samhällsservice i form av skola, räddningstjänst, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen styrs av politiker som är valda av medborgarna vid allmänna val vart fjärde år. Det betyder att vi som medborgare har möjlighet att påverka hur kommunen sköter sina uppgifter. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. Det dagliga arbetet utförs av tjänstemän i kommunen.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade instans och består av 61 ledamöter. Ledamöterna är valda av medborgarna för att vara deras representanter . Fullmäktige fattar beslut om kommunens budget och de regler som gäller i kommunen, exempelvis olika avgifter samt vilket skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsen

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige ska förberedas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Ordförande i kommunstyrelsen heter Ulrika Falk.

Nämnder

I fullmäktige väljs också vilka politiker som sitter i olika nämnder. En nämnd är en grupp politiker som bestämmer inom ett visst område, exempelvis inom sjukvård och omsorg. I Norrtälje kommun finns följande nämnder: barn- och skolnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, sjukvårds- och omsorgsnämnden, teknik- och klimatnämnden, utbildningsnämnden samt val- och förtroendemannanämnden.

Förvaltningskontor

Varje nämnd har ett förvaltningskontor. Där arbetar tjänstemän dels med att planera och göra det som nämnden har beslutat, dels med att ta fram underlag som stöd för de förtroendevalda när de ska fatta beslut.

I Norrtälje kommun finns det 6 olika kontor:

Det är kommundirektören som har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningskontor och samordnar arbetet mellan kontoren. Varje kontor kan vara indelad i olika avdelningar och enheter.

Kommunalförbundet

1 januari 2016 permanentades Tiohundraprojektet och organiseras i ett kommunalförbund med gemensam styrning från landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. I direktionen för kommunalförbundet sitter representanter från landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige med sex ledamöter vardera och lika många ersättare.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ett unikt samarbete inom hälso-, sjukvård- och omsorg mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Samarbetet ger förutsättningar att, som en sammanhållande huvudman, tillgodose behovet av effektiva helhetslösningar i ett samarbete över de traditionella landstings- och kommungränserna. 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har ca 60 anställda fördelade på biståndsavdelning, beställaravdelning, administrativ avdelning och avdelning för verksamhetsstyrning. Uppdraget är ett renodlat myndighetsuppdrag utan driftansvar.  

Styrande lagar

Kommunens styrning och organisation regleras i kommunallagen. Kommunen styrs också av speciallagar som skollagen, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.

Mer information om hur en kommun fungerar

Mer information om hur en kommun fungerar och vad kommunen ansvarar för hittar du på Sveriges kommuner och landsting - Så styrs en kommun

Ord och begrepp inom offentlig verksamhet – Riksdagens ordbok

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.