Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Tidigare utdelade nycklar

Inför kungabesöket år 1988 tillverkade konstnären Råland Roos 10 stycken numrerade nycklar. År 2002 tillverkades ytterligare 10 stycken nycklar.

Nyckel nummer 1 överlämnades till Kungen.

Nyckel nummer 2-4 överlämnades till de nordiska vänorterna; Vichtis i Finland, Sel i Norge och Skaelskör i Danmark.

År 1993 delades ingen nyckel ut

År 1994 Björn Waldegård

Björn Waldegård har under många år haft stora idrottsliga framgångar inom bilsporten, både nationellt och internationellt. Dessa framgångsrika presentationer har gjort honom själv känd och därmed har han på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att göra kommunen känd, både inom och utom Sveriges gränser. Waldegårds framgångar har inspirerat ungdomar och föreningar i kommunen till satsningar inom motorsporten.

År 1995 Gunnar Brusewitz

Gunnar Brusewitz är en av våra främsta Roslagsskildrare. Han har under årens lopp på ett kärleksfullt sätt skildrat Roslagens natur och historia. Gunnar Brusewitz förmåga att i ord och bild beskriva Roslagen är unik.

År 1996 delades ingen nyckel ut

År 1997 Gunhild Stensmyr

Gunhild Stensmyr har med mod och kraft målmedvetet drivit konsthallen i Norrtälje på ett sådant sätt att konsthallen blivit föremål för ett allmänt riksintresse och sedermera utsetts till årets museum. Hon har med okonventionella och nya grepp skapat debatt om kulturens villkor och förutsättningar i samhället.

År 1998 delades ingen nyckel ut

År 1999 Åke Andersson, Rospiggarna

Åke Andersson tilldelas Norrtälje Nyckel för ett mångårigt förtjänstfullt arbete som föreningsledare inom motorsporten i Hallstaviksområdet.

År 2000 Karl-Bertil Thorin, arkitekt SAR

Arkitekt SAR Karl-Bertil Thorin tilldelas Norrtälje Nyckel år 2000 för att han med sin gedigna kunskap och yrkesskicklighet deltagit i och påverkat gestaltningen av Norrtälje kommuns utveckling. Han har genom sitt känsliga arbetssätt anpassat ny bebyggelse till den så värdefulla och uppskattade byggnadstraditionen i Roslagen. Även omfattande ombyggnadsarbeten har projekterats i den andan att bevara och förstärka de unika byggnadsmiljöerna i Norrtälje kommun.

År 2001 Åke Söderman

Åke Söderman tilldelas Norrtälje Nyckel år 2001 för att han i många olika organisationer, främst inom kultursektorn, under många år och fortfarande är starkt engagerad och gör en mycket stor ideell arbetsinsats till stor glädje och nytta för många människor.

År 2002 Lennart Hasselfeldt

Lennart Hasselfeldt har tilldelats Norrtälje Nyckel år 2002 för att han tog initiativet till att få det gamla ångfartyget S/S Norrtelje till Norrtälje stad samt hans mycket stora arbetsinsats i anslutning härtill och under alla år därefter. Det var hösten 1967 som Lennart Hasselfeldt startade "Räddningsaktionen" och som kröntes med framgång den 28 juli 1968 då S/S Norrtelje anlöpte hamnen i Norrtälje. Under alla åren sedan dess har Lennart Hasselfeldt medverkat till att S/S Norrtelje är en omtyckt och väl fungerande restaurang.

År 2003 Hans Davidsson

Hans Davidsson har genom en storartad och uthållig ideell insats varit drivande i bildandet och utvecklandet av Rånäs 4H. Klubben är idag en av de framgångsrikaste friidrottsklubbarna i Sverige. Steget från landsbygdsförening till elitklubb är långt och svårt, men Hans Davidsson har lyckats att förena breddsatsningar med elitverksamhet på ett beundransvärt sätt. Han är och har genom engagemang, visionär förmåga och en stor arbetsinsats varit ett föredöme som idrottsledare. Rånäs 4H har etablerat verksamhet på flera orter i kommunen och på ett flexibelt sätt anpassat sig till omvärldens förändringar.

År 2004 Birgitta Collin

Birgitta Collin har genom Collins ostbod, med dess unika sortiment gjort Norrtälje känt och till en vallfartsort för ostkonnesörer. Hon har samtidigt förmedlat kunskap om ostar, företrädesvis franska, till Norrtälje kommuns invånare. Besöken i ostboden innebär en kunskapsöverföring till nya generationer om urgamla europeiska traditioner att tillvarata mjölk från kor, får och getter. Vad kan passa bättre i en landsbygdskommun som Norrtälje? Hon är en genuin köpman med stor kunskap inom sitt specialområde och med kvalitet som adelsmärke. Birgitta Collin har valt småskalighet i den egna verksamheten och själv sökt upp små leverantörer i Frankrike och skapat långsiktiga affärsrelationer.

År 2005 Lennart Jansson

Lennart Jansson tilldelas Norrtälje Nyckel 2005. Vem kunde vara mer välförtjänt? Lennart Jansson har under ett stort antal år i muntlig och skriftlig form presenterat Norrtälje stad och kommun. Otaliga är de kommunbesökare som på ett mycket sakkunnigt och engagerat sätt guidats till kommunens olika sevärdheter. Med sitt sanna intresse för historia har Lennart Jansson kunnat förmedla bakgrunden till och historien bakom olika byggnader, museér och minnesmärken. Lennart Jansson måste räknas till en av kommunens stora kulturpersonligheter. Han har på ett unikt sätt förmedlat och spritt kunskap om Norrtälje kommun. Lennart Jansson har även engagerat sig i kommunens internationella kontakter och då speciellt vänorterna i österled. En stor ideell insats i ett flertal föreningar och för kommunens väl belönas med Norrtälje Nyckel 2005.

År 2006 Barbro Henriksson

Barbro Henriksson tilldelas Norrtälje Nyckel för sitt mångåriga ideella engagemang i Herrängs Folkets Hus och dess verksamhet. Hon har arbetat med en från barn- och ungdomen formad tro på varje människas möjlighet att påverka en bygds utveckling. Barbro Henrikssons för-tjänstfulla insatser i sin hembygd med bl a initiativtagande till och ledning av den lokala revyn och framtagandet av Boken om Herräng har krönts av den utveckling som den årliga internationella danslägret i Herräng fått. Under fyra intensiva sommarveckor samlas ett stort antal dansintresserade och över hälften kommer från andra länder. Det är ett lysande exempel på hur ideellt arbete och engagemang kan få en verksamhet att växa långt över det som kunde förväntas. På detta sätt skapas livslånga kontakter och vänskapsband över nationsgränserna.

År 2007 Hans Helander

Hans Helander har vigt sitt liv till att få oss medmänniskor att röra på oss och därmed bidra till att vi får ett gott liv. Hans har med gott humör, stor entusiasm och massor med energi byggt upp Friskis och Svettis i snart sagt hela kommunen. Oss alla medborgare till gagn och glädje. Hans står för många av de goda egenskaper man skulle önska många andra. Hans smittar av sig med sin entusiasm, men han får också väldigt mycket omsatt i praktiken. Det är svårt att förstå att Hans orkar hålla sitt höga tempo, men han fortsätter oförtruten med att försöka få oss andra att förstå att motion och aktivitet under trevliga former är bra för oss. Få människor har gjort så mycket för friskvården i kommunen som Hans har gjort. Hans Helander är väl förtjänt av utmärkelsen Norrtälje Nyckel 2007.

År 2008 Therese Baalack

Therese har med sin gedigna bakgrund, en obändig vilja, entusiasm och stor arbetslust skapat sitt företag En Liten Smula. Det finns nog ingen boende i kommunen som inte känner till Thereses konditori. Google ger 2000-3000 träffar på En Liten Smula plus Norrtälje eller Roslagen. Therese företag är alltså också vida känt långt utanför kommunens gränser. En Liten Smula drar besökare till kommunen och bidrar med sina generösa öppettider, alla dagar i veckan, till ett turistvänligt Norrtälje. Företaget sysselsätter cirka 15 ungdomar och bidrar på så sätt till arbetstillfällen. Therese sprider kännedom om sitt konditori på många sätt, bland annat genom att delta i tävlingar, skriva böcker, genom radio och TV. På En Liten Smula tänker man på kvalitén i alla dess aspekter. Få människor har gjort så mycket för att sprida kännedom om Norrtälje som Therese har gjort. Therese Baalack är väl förtjänt av utmärkelsen Norrtälje Nyckel år 2008

År 2009 Erik Eriksson

Författaren Erik Eriksson har gjort och gör en betydande insats för Norrtälje kommun och inte minst för Grisslehamn. Grisslehamn har en spännande historia som yttersta punkten för Sverige mot ett tidvis fientligt Ryssland. Under Märkesåret 2009, 200 år efter året då Sverige delas och grunden till ett fritt Finland skapas, är Grisslehamn speciellt intressant. Författaren sprider med sin romansvit om familjen Nygren kunskap om samhället Grisslehamn, som här skildras i historisk tid och fram till modernare tid. Erik tar emot besök i Grisslehamn, men håller också föreläsningar på andra håll i Sverige. På det sättet sprids ett intresse för orten. Författaren Erik Eriksson är väl värd hedersbelöningen Norrtälje Nyckel 2009

År 2010 K-G Ekeberg

Lagman K-G Ekeberg har med framgång värnat Norrtälje Tingsrätt, som är viktig för Norrtälje kommun och dess innevånare. För att bygga ett samhälle är dess rättsinstanser viktiga byggstenar och att de finns lokalt betyder mycket. Tingsrätten är som spindeln i nätet för många viktiga funktioner i samhället. I K-G Ekeberg har vi en modern och kompetent domare, som skapar en god stämning kring sig. Ekeberg är väldigt kommunikativ och älskar att skriva förståeliga domar som håller för kritik. Lagman K-G Ekeberg är väl värd hedersbelöningen Norrtälje Nyckel 2010.

År 2011 Bertil Kumlien

Bildkonstnären, tecknaren och illustratören Bertil Kumlien har en lång och produktiv konstnärsbana bakom sig och är fortfarande i fullt skapande. Bertil Kumlien har skapat bestående värden för kommunen bland annat genom sin skrift om Rådhuset, uppvaktningskort, målningen i Roslagens Sjukhus, där han i bild beskriver Roslagen. Med sina många akvareller med motiv från kommunens skärgård har Bertil Kumlien spridit bilden av vår vackra natur. Bertil Kumlien har ritat kungliga monogram, Nobeldiplom, vinetiketter, frimärken och exlibris. Han har även medverkat med bild och text i dagspressen, illustrerat vinlandskap för Systembolagets skyltningar och framför allt skildrat sin älsklingsmiljö, skärgården och givit ut ett flertal böcker. Konstnären Bertil Kumlien är en riktig Norrtäljeambassadör väl värd hedersbelöningen Norrtälje Nyckel 2011.
Lyssna på intervjun med Bertil Kumlien del 1.
Lyssna på intervjun med Bertil Kumlien del 2.

År 2012 Åke Fagerström

Ishockeybacken, byggaren och fastighetsförvaltaren Åke Fagerström har en lång och produktiv bana bakom sig och är fortfarande aktiv. Inom näringslivet är Åke Fagerström involverad i många projekt i Norrtälje kommun. Han arbetar för att utveckla stadens kärna med både bebyggelse och ny handel. Åke Fagerström medverkar till att utveckla näringslivet bland annat genom att anlita lokala företag vid beställning av uppdrag och tjänster. Som mycket ung back i Norrtälje Ishockeyklubb var han med att lyfta laget till allsvenskt kvalspel. Badet i Rimbo kom också till genom en lösning där Åke Fagerström var inblandad. Nu arbetar han med projekt för vår skärgård. Åke Fagerström har gjort förtjänstfulla insatser för kommunen och dess utveckling inom näringsliv, samhällsbyggande och idrott och är väl värd hedersbelöningen Norrtälje Nyckel 2012.

Lyssna på intervjun med Åke Fagerström.

År 2013 Hans Alfredsson

Lantbrukaren, företagaren och föreningsmannen Hans Alfredsson har en lång aktiv bana bakom sig och är fortfarande aktiv. Det första engagemanget var banvallen mellan Rimbo och Rånäs, där väcktes intresset för samhällsutveckling och möjligheten att göra skillnad. Inom företagsorganisationer var Hans Alfredsson ordförande i Företagarna Sjuhundrabygden. Hans har varit med om att bygga bland annat två fotbollsplaner, ishall och handbollshall i Rimbo. Rimbo IF har i Hans Alfredsson haft en engagerad ordförande i 33 år. En stor del av Rimbos idrottsrörelse har legat i hans händer. Nu är det föreningen Rimbo Framtid som gäller med bland annat ungdomsbostäder i Rimbo. Föreningsmannen Hans Alfredsson är en engagerad medborgare väl värd hedersbelöningen Norrtälje Nyckel 2013.

År 2014 Cathrine och Hans Edblad

Företagandet började i liten skala i Stockholm men flyttade ut till ett garage på Singö. Utvecklingen sker i små steg och med återinvesteringar i den egna verksamheten. Idag sker tillverkning i bland annat Kina och Indien och produkterna spänner över ett mycket vitt fält, ett livskoncept. Edblad har utveckling och försäljning på flera ställen, bland annat Singö, Grisslehamn, Gåsvik och Norrtälje, samt på flera andra platser i Sverige och med återförsäljare internationellt. I högsäsong har man upp emot 90 anställda.

År 2015 Susanne Pontvik

Motivering:

Susanne Pontvik har med sin berömvärda kreativitet och sin stora Idérikedom gjort sitt företag, Café Chocolate, till en kulturinstitution i Rimbo. Genom förnämliga konstutställningar, teaterföreställningar, musik, föreläsningar och inte minst den välskötta caféverksamheten har hennes företag blivit känt och uppskattat långt utanför Norrtälje kommuns gränser. Även hennes engagemang för barn och ungdom är omfattande.

 År 2016 Yvonne och Hans Edlund, Väddö gårdsmejeri

Bönderna/företagarna Yvonne och Hans Edlund har gjort och gör en betydande insats för Norrtälje kommun och inte minst för Väddöbygden.

De båda brukar en bondgård som funnits i släkten sedan början av 1900-talet. Då fanns det en handfull kor, hästar och höns på gården. Idag har den utvecklats till en modern ekologisk gård/mejeri med 80 mjölkkor. 

Mjölkproduktion anses allmänt som olönsam, men Edlunds har utvecklat produktutbudet på ett fantastiskt sätt i sitt mejeri. Där säljs nu ost, smör, filmjölk och yoghurt och inte minst glass, men man har också besöksnäring med bland annat kosafari.

Deras produkter går att finna på flera ställen i kommunen men också utanför. Besöksnäringen gör att man bidrar till turistbesök i kommunen, till och med av kungahuset under år 2013.

Edlunds samarbetar med andra lokala företagare och tillsammans lyfter man Väddöbygden.

Under åren har man fått ta emot en mängd utmärkelser, både stora och mindre.

Yvonne och Hans Edlund är väl värda hedersbelöningen Norrtälje Nyckel 2016.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.