Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Reglemente för hedersbelöning i Norrtälje Nyckel

Antaget av kommunfullmäktige 1993-06-28, § 161.
 
1 §
Hedersbelöningen består av Norrtälje Nyckel.
 
2 §
Norrtälje Nyckel utdelas till medborgare som med hänsyn till sin verksamhet eller sina insatser i övrigt ansetts förtjänta av en utmärkelse från kommunens sida.
 
Hedersbelöningen kan delas ut både till medborgare i kommunen  och till andra förtjänta personer.
 
Hedersbelöningen kan delas ut både till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för kommunen och dess utveckling, inom t ex näringsliv, samhällsbyggande, kultur, gärningar i hembygd eller föreningsliv.
 
Tillsammans med Norrtälje Nyckel överlämnas en skriftlig historik till den som erhåller utmärkelsen.
 
3 §
Norrtälje Nyckel kan utdelas till en person om året.
 
4 §
Den som belönas med Norrtälje Nyckel skrivs in i stadens liggare och antecknas i kommunfullmäktiges protokoll.
 
5 §
Norrtälje Nyckel delas ut enligt beslut av en särskild belöningskommitté.
 
6 §
Belöningskommitténs ledamöter utgörs av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Kommitténs ordförande är kommunfullmäktiges ordförande. Ersättare för ledamöterna i kommittén finns ej. Kommitténs sekreterare är kommunfullmäktiges sekreterare.
 
7 §
Kommittén håller minst ett sammanträde per år.
 
Ytterligare sammanträde hålls om ordföranden så bestämmer eller två ledamöter i förening så begär. Tid och plats bestäms av ordföranden.
 
8 §
Kommittén är beslutsför, om minst fyra ledamöter är närvarande och samtliga är ense om beslutet.
 
För beslutsförhet krävs dessutom att minst en företrädare för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden deltagit i beslutet.
 
9 §
Vid kommitténs sammanträde skall föras protokoll.
 
Protokollet skall utvisa vem som tilldelats det årets hedersbelöning och vilka som deltagit i beslutet.
 
10 §
Hedersbelöningen utdelas på dag och under former som bestäms av Belöningskommittén.
 
11 §
Norrtälje Nyckel utdelas av Belöningskommitténs ordförande eller vid hinder för denne av ledamot som utses av kommittén.
 
12 §
Ytterligare exemplar av Norrtälje Nyckel tillverkas efter beslut i Belöningskommittén.
 
13 §
Norrtälje Nyckel förvaras under Belöningskommitténs ansvar.
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.