Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen ska arbeta för att stärka den positiva bilden av den pågående utvecklingen genom att utveckla kommunens varumärke och kommunikation.

Norrtälje kommun befinner sig i en expansiv utvecklingsfas vilket ställer stora krav på kommunikation samt utvecklade former för dialog med såväl invånare som andra intressenter.
Utgångspunkten för all kommunikation och information ska utgå ifrån den gemensamma värdegrunden.

Befolkningstillväxten och tempot i dagens samhälle innebär förväntningar på fler och bättre tjänster. Detta förutsätter insikter och mål samt effektiva interna processer.
Kommunikationsavdelningen har en viktig roll att spela genom att stödja ledning och chefer i det kommunikativa uppdraget så att information ges i rätt tid till rätt målgrupp och i rätt sammanhang.
Inom avdelningen finns kommunens IT-avdelning som leder och utvecklar kommunens övergripande strategi och arbete för IT och digitalisering.

Kommunikationsavdelningens uppdrag består i huvudsak av följande delar:

  • Strategisk och operativ kommunikation
  • Ansvara för kommunens kommunikationsplan och dess genomförande
  • Intern och extern kommunikation
  • Omvärldsbevakning
  • Press och media
  • IT och digitaliseringsstrategi


Kommunikationschef

Lars Lindberger
Telefon 0176 710 00, Kontaktcenter
Besöksadress Estunavägen 14
Postadress Box 800, 761 28 Norrtälje
E-post kommunstyrelsen@norrtalje.se 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.