Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Ekonomi och finans

Avdelningen för Ekonomi och finans ska arbeta för att god ekonomisk hushållning uppnås.

Vidare ska avdelningen utveckla och leda kommunens ekonomiprocesser samt utveckla metoder för att säkerställa goda prognoser och uppföljningssystem av hög kvalitet.

Vidare ska avdelningen ansvara för den samlade finansverksamheten och utöva den övergripande kontrollen över investeringsverksamheten.

Ansvaret för att genomföra ekonomiska utredningar samt den interna kontrollen hanteras av avdelningen. Avdelningen har utöver det styrande och ledande arbetet att ge stöd till förvaltningar i fråga om budget, ekonomiprocesser och utveckling av ekonomiska verktyg.

Upphandlingsuppdraget innebär att avdelningen ska säkerställa att upphandlingsprocessen präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Kommunen har en helhetssyn på upphandlingar och ska därigenom samordna upphandlingen så att maximal ekonomisk effekt uppnås på övergripande plan. Kommunens upphandlingsstrategi ska ligga till grund för alla upphandlingar.

Utveckling av effektiva processer inom e-handel och upphandling ska ständigt utvecklas likväl som uppföljningssystem avseende uppföljning av gällande avtalstrohet samt uppföljning av gjorda upphandlingar och inköp utifrån gällande lagstiftning med mera.


Ekonomidirektör
Magnus Åberg

Telefon 0176 - 710 00, Kontaktcenter
Besöksadress Estunavägen 14
Postadress Box 800, 761 28 Norrtälje
E-post kommunstyrelsen@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.