Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kommunstyrelsen i korthet 27 november

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2017.

6. Godkännande av projektplan för byggande av hyresrätter

Kommunstyrelsen har godkänt en projektplan för att låta Roslagsbostäder AB bygga cirka 50 hyresrätter centralt i Norrtälje. Tidplanen innefattar godkänd och antagen detaljplan under andra kvartalet 2019 och inflyttning i färdig bebyggelse andra kvartalet 2021. Tidplanen bygger på en optimal process och kan komma att ändras.

17. Kommunstyrelsens verksamhetsplan godkänns

En verksamhetsplan innefattar verksamhetsmål, mått och internkontrollområden samt kommunövergripande personalmål. För perioden 2018-2020 har kommunstyrelsen godkänt förslaget på verksamhetsplan för perioden. Bland annat innefattar det en målsättning att anta 1000 bostäder i detaljplaner årligen varav 400 hyresrätter, att öka antal arbetstillfällen och trygghetsarbeten, bland annat genom att öka tryggheten kring busstationer i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

21. Investering godkänd för automatiserade processer inom socialkontoret

Kommunstyrelsen har beslutat att anslå 1,5 miljoner kronor för utvecklingen av digitala robotar som ska automatisera ärendehanteringen av försörjningsstöd. Syftet med utvecklingen är att frigöra tid för socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd så att denna tid kan användas till mer kvalitativa uppgifter och individuell personlig tid med klienter. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

23. Investering godkänd för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

Enligt en trygghetsundersökning som genomförts under 2017 upplevs tryggheten kring busstationerna i Norrtälje som otillräckliga. Därför har kommunstyrelsen beslutat att investera 2 miljoner kronor för att skapa en tryggare, varmare och säkrare inomhusmiljö på Norrtälje busstation samt mer inbjudande miljö utomhus. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

27. Hållbarhetsprogram för utvecklingen av Norrtälje hamn antagen

Det har tidigare beslutats att projekt Norrtälje hamn ska utvecklas med en tydlig hållbarhetsprofil. För att samla, tydliggöra och vidareutveckla detta hållbarhetsarbete har ett hållbarhetsprogram tagit fram och antagits i kommunstyrelsen. Programmet ska ge en gemensam målbild mellan inblandade aktörer och konkretisera hur Norrtälje hamn ska bli en hållbar stadsdel. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.