Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

KS i korthet 23 oktober 2017

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2017.

12. Dispens för vildsvinsjakt godkänd

För att förhindra att Lindholmens naturreservat blir en tillflyktsort för vildsvin har Kommunstyrelsen beslutat att tillåta jakt på vildsvin inom området fram till 2022.

15. Årets mål för nya byggrätter uppnått

Kommunstyrelsen har tagit fram en statusrapport för Projekt Norrtälje hamn. Den visar att projektet följer sin tidsplanering och årets mål på minst 500 nya byggrätter uppfylldes redan vid halvårsskiftet.

26. Investering i Rimbo reningsverk

Rimbo reningsverket, som försörjer Rimbo tätort med rening av avloppsvatten, är i behov av utbyggnad av ett kvävereningssystem samt upprustning av rötkammare samt tillbyggnad för nyttjande av rötgas. Därför har Kommunstyrelsen beslutat att investera 10 miljoner kronor för utbyggnad av kväverening vid Rimbo reningsverk samt 6,5 miljoner kronor för utbyggnad av rötkammare och tillbyggnad för nyttjande av rötgas. Investeringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018 och upphandling för utbyggnad av kvävereningssystem planeras starta i december 2017.

28. Investering för ny infart till Södra bergen godkänd

Kommunstyrelsen har beslutat att anslå 3 miljoner kronor i investeringsanslag för om- och nybyggnad av gatuanläggningar som ska utgöra ny infart mot Södra Bergen. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2018.

34. Kommunstyrelsen positiv till stärkt minoritetspolitik

Kulturdepartementet har utrett frågan om stärkt minoritetspolitik och Norrtälje kommun är positiva till utredningen. Kommunstyrelsen instämmer bland annat i vikten av att öka medvetenheten om minoritetspolitiken, en tydligare reglering av kommunens skyldighet inom barnomsorgen och att språkdelning mellan generationer bör prioriteras.

35. Kommunstyrelsen lämnar åsikter på regional klimatfärdsplan

Klimatfärdplan 2050 är en regional beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas för att nå noll nettoutsläpp i Stockholmsregionen. Kommunstyrelsen tycker att planen visar betydelsen av att kommunen ökar intensiteten i klimatarbetet. Eftersom planen har tydligt storstadsbehov vill Kommunstyrelsen gärna se mer landsbygdsrelaterade åtgärder och betonar vikten av att berörda organ är lyhörda för Norrtälje kommuns behov och synpunkter.

36. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på Skärgårdsstrategi

Kommunstyrelsen välkomnar strategin kring landsbygdens och skärgårdens utveckling utifrån ett regionalt perspektiv. Dock efterfrågas att strategin tar mer utgångspunkter från den vilja som Norrtälje kommun uttrycker i sina översiktsplaner. Strategin saknar även förhållningssätt till deltidsboende, vilket i Norrtälje kommun har en stor inverkan på landsbygds- och skärgårdsutvecklingen.

37. Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på RUFS 2050

Kommunstyrelsen anser i Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050 (RUFS 2050) att ambitionerna för låga när det gäller landsbygds- och skärgårdsutvecklingen. Vidare önskar Kommunstyrelsen att RUFS 2050 verkar för en tydligare strategi kring kollektivtrafiken och påpekar att Norrtälje kommun är en av få kommuner i länet som inte finns medtaget i det regionala cykelnätet samt i vidare utredningsstråk, vilket måste åtgärdas. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.