Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kommunstyrelsen i korthet 4 september 2017

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 4 september 2017. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering måndag den 11 september i webbdiariet.

Fördjupad översiktsplan Rimbo
Bedömningen är att en ny Fördjupad översiktsplan (FÖP) Rimbo är önskvärd och efterfrågad. Den fördjupade översiktsplanen skulle utgöra ett välbehövligt stöd för kommunens verksamheter. Parallellt med arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Rimbo kommer Översiktsplan 2040 och därtill gällande fördjupande översiktsplaner och tematiska tillägg, att aktualitetsprövas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att ge i uppdrag till kommunstyrelsekontoret att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Rimbo.

 

Markanvisningsavtal gällande fastigheten Nordkap 5 för byggande av hyresrätter
Cobab Sverige AB vill exploatera tomten med flerbostadshus och totalt ca 80 hyresrättslägenheter på mellan 1-2 rok.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markanvisningsavtalet med Cobab Sverige AB för byggande av hyresrätter i flerbostadshus.

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige år 2018
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2018. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt demokrati- och jämställdhetsutskottet enligt tjänsteutlåtande den 21 juli 2017.

 

Läs det fullständiga protokollet
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.