Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kommunfullmäktige i korthet 25 september

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2017. Det fullständiga protokollet, med samtliga ärenden och beslut, publiceras efter justering måndag den 2 oktober i webbdiariet.

Besvarande av interpellationer och frågor

Barn- och skolnämnden ordförande, Olle Jansson (S), besvarade fyra interpellationer från Robert Beronius (L) om ekonomiska konsekvenser och genomförande av skolstrukturbeslutet samt kulturskolan och lokaler för förskolor. Han sa bland annat ”Skolstrukturbeslutet är inte en ekonomisk fråga utan en pedagogisk. Kulturskolan och lokaler för skolan har vi en helhetssyn och långsiktig planering för hela kommunen.”.

Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Falk (S), besvarade interpellation från Kjell Jansson (M) om kommunens planavdelning. Hons sa bland annat ”Kommunenen växer och många detaljplaner är under planering. Effektivisera planarbetet med ändringar i PBL (plan- och bygglagen) och öka tillgängligheten är en utmaning kommunen har.”.

Ärenden

Redovisning av partistöd avseende verksamhetsåret 2016
Fem partier har inkommit med redovisning och granskningsrapport avseende partistöd enligt gällande regelverk. Övriga partier har inte kommit in med redovisning. Kommunstyrelsen förslog förlängd tidsfrist till 15 oktober men kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet för komplettera beslutsunderlaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2018
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutade om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för nästa år, 2018, med tillägg om ytterligare kommunfullmäktige för att välja presidium för kommunfullmäktige och nya ledamöter i kommunstyrelsen och Norrtälje kommunhus AB.

 

Ulrika Falk svarade på enkel fråga från Ann Lewerentz (M) angående vildsvin i Lindholmens naturreservat. På nästa kommunstyrelse kommer frågan om jaktdispens tas upp.

 

Två interpellationer och en motion mottogs.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.