Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Dokumentation från Singö 22 april

Singö var platsen för kommunens första utvecklingsmöte med fokus på landsbygds- och skärgårdsutveckling. Vi uppskattar antalet aktiva deltagare till ca 40 personer.

Ordmoln för Sveriges populäraste landsbygd

I den artikel som publicerades av NT 30 mars framställdes det som att mötet skulle ha en annan utformning än vad som var fallet. Många besökare kom dit med en förväntan av att få möta förtroendevalda. Vi beklagar djupt att de kommunikationsinsatser som gjorts, ej i tid tillräckligt förmedlat upplägg, innehåll och syfte med de utvecklingsmöten som ska hållas, varav Singö var det första.

Att mötet inledningsvis ej svarade mot ställda förväntningar innebar att den aspekten diskuterades och ventilerades. Många är även besvikna över att inget händer och att man ej får några svar eller återkoppling i vissa frågor.

Ursprungstanken var att ha workshops med olika frågeställningar och av den anledningen hade det möblerats med cafésittning. Resultatet av de övningarna innebar att det blev en god och samstämmig bild över invånarnas, företagarnas och civilsamhällets situation och behov. Många konkreta förslag på utvecklingsområden lämnades, stora som små, varav några kan åtgärdas så snart som möjligt.

En stark uppmaning från mötet var att det arbete som tidigare lagts ner på Singö, med starkt engagemang från bygden, bland annat ”Förslag till kommunalt program för utveckling av Singöbygden”, från 2008 är underlag som kommunen kan bygga vidare på och man har under många år saknat återkoppling kring de arbeten som lagts ner liksom förklaringar till att det programmet ej verkställdes. 

Ordmolnet som visas ovan ger en bild av deltagarnas önskemål, drömmar och visioner, för utvecklingen av landsbygden och skärgården i Singötrakten.

Det diskuterades också vilka de viktigaste fokusområdena är för landsbygdsutvecklingen, dels i denna trakt är och dels generellt och de huvudpunkter som kom upp var:

  • Infrastruktur och kommunikation: Fibernät och mobiltäckning, trafiksituationen i Grisslehamn.
  • Förbättrad dialog, kommunikation och olika former av samverkan med kommun och förtroendevalda.
  • Tillgång till service: Skola och föreningslokaler, äldreomsorg.
  • Inflyttningsfokus, behov av hyreslägenheter.
  • Förutsättningar och villkor för företagande.
  • Satsningar på upplevelseturism och lokalproducerad mat.

Vi tackar er alla som kom och bidrog med er kunskap och erfarenhet. Vi fick med oss många insikter som kommer att påverka både process och arbetet framåt på ett positivt sätt.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.